Türkiye’de son dönemde özellikle öne çıkmaya başlayan yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları ve ücretleri üzerine yoğunlaşan Yönetim Kurulu Ücret Politikaları Eğitim Programı 13 Şubat 2016 tarihinde TKYD ofisinde gerçekleşti. Programın ilk bölümünde konuşmacı olarak yer alan Bayazıt Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bayazıt şirket stratejisinin belirlenmesi ve üst yönetim ücretlerinin belirlenmesi üzerine yaptığı sunumla katılımcıları bilgilendirdi. Ardından programın son bölümünde ise MD Yönetim ve Strateji Danışmanlık Kurucu Ortağı ve TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğrusoy, bağımsız yönetim kurulu üyelerine yönelik seçim kriterlerini ve ücret politikasını detaylı bir sunumla katılımcılara aktardı.