Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin 2017 yılına yönelik akademik altyapı için yaptığı hazırlıklar çerçevesinde “Akademik Araştırma Öncelikleri Anketi”nin sonuçlarını bilginize sunuyoruz. 124 kişinin katıldığı ankette katılımcıların 15 farklı konuyu önceliklendirmeleri istenmiştir. “Akademik Araştırma Öncelikleri Anketi”nde elde ettiğimiz sonuçlara göre anketimize katılan 124 kişinin yaptığı önceliklendirme aşağıdaki sıralamadadır.

 1. Kurumsal yönetim ile ilgili yasa ve düzenlemelerin yaptırımı
 2. İç ve Dış Denetim kalitesini belirleyen kurumsal yönetim faktörleri ve performans ilişkisi
 3. Şirket pay sahipliği yapılarının kurumsal yönetim ile ilişkisi
 4. Kurumsal Yönetim ile ilgili düzenlemelerin etkinliği ve sonuçları
 5. Yönetim kurullarının komite seviyesinde çalışma düzenleri ve firmaların performansı ile ilişkisi
 6. Sürdürülebilirlik Endeksi’ne katılmayı belirleyen faktörler ve endekse katılmanın firmaların piyasa değeri ve performansı ile ilişkisi
 7. Kurumsal yatırımcıların ve portföy yönetim şirketlerinin yönetim yapısı ve yatırım tercihlerini etkileyen faktörler
 8. Yönetim kurullarında gözlenen profesyonel, eğitimsel ve çeşitli sosyal ağ örgüleri ve firmaların performansı ile ilişkisi
 9. İçeriden öğrenenlerin ticaretini belirleyen faktörler
 10. Kurumsal Yönetim Endeksi’ne katılmayı belirleyen faktörler ve endekse katılmanın firmaların piyasa değeri ve karlılığı ile ilişkisi
 11. İş gruplarının o grupta yer alan şirketlerin kurumsal yönetim yapısı üzerine etkisi
 12. Üst düzey yönetici ücret politikalarının kurumsal yönetim ile ilişkisi
 13. İlişkili partiler arası işlemlerin niteliğini belirleyen faktörler, firmaların performans ile ilişkisi
 14. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çalışma piyasası ve ücret politikaları
 15. Yönetim kurullarının demografik bileşimlerinin şirketin performansı ve piyasa değeri ile ilişkisi