Antalya Kurumsal Yönetim Algı Araştırması Raporu Açıklandı

Antalya’da Yazılı Kültüre Duyulan İhtiyaç ve Yabancı Ortaklıklar Kurumsal Yönetime İlgiyi Tetikliyor

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin StratejiCo. işbirliğinde hazırladığı “Antalya Kurumsal Yönetim Algı Araştırması Raporu” Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen panelde katılımcılarla paylaşıldı.  Panel öncesinde Antalyalı medya mensupları ile öğle yemeği ve sivil toplum kuruluşları ile yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) Etik ve İtibar Derneği (TEİD), Borsa İstanbul, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Dünya Gazetesi, International Finance Corporation (IFC) ve İş Yatırım Menkul Değerler işbirliklerinde düzenlediği “Anadolu Seminerleri”nin 41.’cisi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenledi. “Yarın Kim Ayakta Kalacak?“ konulu panelde kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve etik uygulamalar hazırlanan araştırma raporu çerçevesinde ve aile şirketleri perspektifinde tartışıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Barut yaptığı açılış konuşmasında “İtibar, etik ve güven konusunda yapılan çok sayıda bilimsel çalışma, etik değerleri kurumsal yapılarının bir parçası haline getiren şirketlerin kârlılıklarını artırdıklarını, büyümelerini de sürdürülebilir hale getirdiklerini ortaya koyuyor.” dedi ve bu görüşü destekleyen araştırmalardan örnekler sundu.

International Finance Corporation (IFC) Avrupa ve Orta Asya Finansal Kurumlar Grubu’nda Kıdemli Yatırım Uzmanı Kudret Akgün konuşmasında Türkiye’nin IFC için çok büyük bir pazar olduğuna değindi.  Akgün, “Türkiye, IFC’nin yatırım yaptığı ülkeler sırasında üçüncü sırada yer alıyor. Bizler IFC olarak, Türkiye’de sadece yatırım yapmayı değil ülkeye yatırımcı çekme ve Türk şirketlerini diğer gelişmekte olan ülkelere açılma süreçlerinde destekleme gayreti içerisindeyiz. Bu noktada büyümek ve dışarıdan finansman sağlamak isteyen şirketlerin yurtdışındaki finansörler için kurumsal yönetimin ne denli önem ifade ettiğini anlamaları gerekiyor. Yabancı yatırımcılar, şirketlerin yönetim biçimine ve yönetim kuruluna büyük önem vermekteler. Bir kurumun finansal sermayeyi çekebilmesi için kurumsal yönetim dediğimiz her türlü kanun, yönetmelik, kod ve uygulamaları benimsenmesi gerekiyor. Bu noktada IFC ve Dünya Bankası Grubu’nun şirketlerin yönetilme biçimi anlamına gelen kurumsal yönetime çok büyük önem verdiğini ve bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği işe işbirliği içinde olmaya devam edeceğimizi bir kez daha yinelemek isterim.” dedi.

Panel: “Yarın Kim Ayakta Kalacak?”

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve StratejiCo. Kurucu Ortağı Selim Oktar’ın yönettiği panele; Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Borsa İstanbul Özel Pazar Müdürü Doç. Dr. Recep Bildik, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Funda Çağlan Mursaloğlu, Levent Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Atıl Pekşen ve Isparta Girişimci Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bayhan panelist olarak katıldı.

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ “En büyük sorun sistem. Aile şirketleri büyüdükçe yeni ürün, yeni pazar, üretimde kalite istiyor. Aile ve şirket iki ayrı kavram. Kurumsallaşma sürdürülebilirlik için bir araç, kurumsallaşmaya farklı anlamlar yüklememek gerekiyor.” dedi.

Özel Pazar hakkında katılımcıları bilgilendiren Borsa İstanbul Özel Pazar Müdürü Doç. Dr. Recep Bildik “Daha iyi yönetim modelleri oluşturmak için bir çaba var. Ortaya çıkan skandallar sonrası bu çabalar daha da arttı. Bütün paydaşların memnuniyetini sağlayacak, güvenin oluşmasını sağlayacak ortam oluşturmalı ki sürdürülebilir başarı sağlanabilsin. Güvenin yarattığı büyüme uzun dönemde şirketi sürdürülebilir kılacak önemli bir faktör.” açıklamalarında bulundu.

Levent Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Atıl Pekşen ve Isparta Girişimci Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bayhan,  Antalyalı ve Ispartalı işadamları olarak kendi deneyimlerini katılımcılara aktardırlar.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Funda Çağlan Mursaloğlu kurumsal yönetim uygulamalarını bünyesinde yaşatan, profesyonelleşen şirketler ile gerçekleştirdikleri halka arzlara olan yabancı yatırımcı ilgisinin yüksek olduğunu belirterek Antalyalı kuruluşları alternatif finansman kaynaklarından faydalanarak büyümeye davet etti.

Araştırma Sonuçları

Kurumsal yönetim algı araştırması projesi çerçevesinde bugüne kadar farklı illerde yapılan çalışmalar arasında Antalya ilgi düzeyi açısından üst sıralarda yer almıyor. Karşılaşılan iyi örneklere rağmen şirketlerin kurumsal yönetim farkındalık seviyeleri yüksek değil ve bu uygulamaları hayata geçirmeye yönelik fayda özel sektör nezdinde net değil. Görüşülen şirketlerin yöneticileri bu durumun genel olarak Antalya’da faaliyet gösteren şirketler için geçerli olduğunu düşünüyorlar.

Kurumsal yönetim ilkelerinin hangi büyüklükte şirketler tarafından uygulanabileceğine dair önemli bir karışıklık söz konusu. Görüşmelerde kurumsallaşmanın hangi büyüklükte olursa olsun uygulanması gereken bir paket olduğuna dair bir kabul olmadığı, sadece belli büyüklük üzerindeki kuruluşlar için söz konusu uygulamalar bütünü olduğuna dair görüşün olduğu ortaya çıkıyor.

Kurumsal Yönetime İlgisinin İki Nedeni

Antalya ilindeki yöneticilerin kurumsal yönetim farkındalığının oluşmasında iki ana etkenin öne çıktığı görülmektedir: yazılı kültüre duyulan ihtiyaç ve yabancı ortaklıklar. Kurumsal yönetimden beklenen en büyük fayda stratejik düşünmeye, gelişime alan açması olarak görülüyor.

Kurumsal Yönetim Seminerleri 10 Aralık 2015 tarihli Kayseri toplantıları ile devam edecek.