“Kurumsal Şeffaflık İçin Etkili İç Denetim” başlığının tüm detaylarıyla masaya yatırıldığı kongre, TİDE Başkanı Gürdoğan Yurtsever, Kurumsal Şeffaflık Derneği Başkanı Oya Özarslan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes’in konuşmaları ile başladı. Kongre, dünyadan ve Türkiye’den konusunun uzmanı isimlerin sunum ve panelleri ve toplamda 1000’den fazla katılımcıyla iki gün boyunca sürdü.

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel’in ev sahipliğinde, 19 Ekim 2015 tarihinde başlayan XIX. Türkiye İç Denetim Kongresi’nin açılışını gerçekleştiren Gürdoğan Yurtsever, konuşmasında piyasa ekonomisinin sağlıklı işlemesi için saydamlık olarak da ifade edilen şeffaflığın önemine değindi: “Günümüzün globalleşen ve giderek artan rekabet ortamında kurumların ve işletmelerin bu rekabet ortamının bir parçası olmasının yolu şeffaflıktan geçmektedir. Kurumsal şeffaflık, kurumun faaliyetleri ile ilgili yatırımcıların ve kamuoyunun doğru ve zamanında bilginmesine imkan sağlar, kuruma duyulan güveni yükseltir, itibar ve değer kazandırır, yapılan yatırımları artırır ve piyasadaki rekabet ortamını iyileştirerek tüketicileri korur. Şeffaflık uygulamalarını ileriye taşımayı başarabilen kurumlar daha başarılı olabiliyorlar. Kurumların bu gelişimi doğru analiz etmeleri, şeffaflığı ve kurumsallaşmayı sağlayacak mekanizmalar oluşturmaları ve şeffaflığı kurum kültürünün en önemli unsurlarından birisi haline getirmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu durum kurumlarımızın ve ülkemizin rekabet gücünün artmasına önemli katkı sağlayacaktır.” sözleriyle bu yılki kongre temasının da önemini vurgulamış oldu.