10 Kasım 2015 ve 17 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara’da Maliye Bakanlığı Yüksek Eğitim Merkezinde düzenlenen İç Denetçi Sertifika Eğitim programında Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunda eğitim TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğrusoy tarafından verildi. Kurumsal yönetim kavramı, dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişimi, Kurumsal yönetim düzenlemeleri, Kurumsal yönetim ve Sermaye yapısı, Kurumsal yönetimde roller, Yönetim kurulları, işleyişi, yapısı, komiteleri, Genel kurullar, Faaliyet raporları, Risk yönetimi ve iç kontrol arasındaki ilişki, Türkiye’de kurumsal yönetim uygulamaları, Kurumsal yönetim ve iç denetim ilişkisi, Sermaye Piyasası ve Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatlarla ile ilgili konular işlendi.

42 süren 30 ana başlıkta verilen eğitim sonunda, 2 grup halinde 74 ve 162 kamu çalışanı yapılan yeterlik sınavı sonuçlarının değerlendirilmesine göre halen çalıştığı kamu kurumlarında İç Denetçi ünvanı ile çalışabilecekler.