11-12 Kasım 2015 tarihlerinde SDSN Türkiye Ağı tarafından düzenlenecek konferansta 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) ve Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin G20 ekonomileri için etkileri tartışılacak. Akademi, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek konferansta dünyanın çeşitli bölge ve ülkelerinden Çözüm Ağı Başkanları’nın katılımıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından yapılması gerekenler ve fırsatlar da değerlendirilecek.

Antalya’da yapılacak G20 Zirvesi ve Paris’te düzenlenecek COP21 iklim müzakereleri öncesinde, katılımcıların, G20 ülkelerinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanabilirliği konusunda görüş ve önerilerini paylaşabilme imkanı da elde edecekleri konferans Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşecek. 

Thinking of living in london city?

Everyone should live in a london city at least once.