Her sene büyük ilgi gören Halka Açık Şirketler için Süreklilik Arz Edene Yükümlülükler Eğitim Programı 5 Kasım 2015 tarihinde TKYD toplantı salonunda gerçekleşti. Katılımcılar, Koç Holding Finans Koordinatörü Nevin İmamoğlu İpek ve TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Yayla’nın etkili sunumları ve engin deneyimleri ile bilgilerini tazelerken problem yaşadıkları konuları da danışma imkanı buldular. Eğitim kapsamındaki alt başlıklar aşağıdaki gibidir; 

  • Finansal raporlar ve bağımsız denetim
  • Faaliyet raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
  • Özel durum açıklama yükümlülüğü ve bilgilendirme politikası
  • Kamuyu aydınlatma yüklümlülükleri çerçevesinde yaptırım ve tedbirler
  • Örtülü kazanç aktarımı yasağı
  • Yaygın ve sürekli ilişkili taraf işlemleri 
  • Teminat, rehin, ipotek ve kefalet
  • Önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkı