Türkiye’nin önde gelen yerli ve yabancı kurumlarının üst düzey yöneticileri ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Yönetim Kurulu Üyeliği Programı kapsamında, Yönetim Kurullarının gelişen rolleri ve sorumluluklarına ilişkin uluslararası boyutta yıllardır yaptığı başarılı çalışmalar ve verdiği seminerlerle tanınan Murray Steele’ın kritik deneyimlerinden faydalanarak, yeni Yönetim Kurulu dinamikleri geniş bir perspektif ile ele alındı. Söz konusu program Londra’da da 8 yıldır Odgers Berndtson ve Financial Times işbirliği ile yürütülüyor.

Bu program ile birlikte 13 Ekim 2015 akşamı, Borsa İstanbul’un  ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye’deki iş dünyasının fikir önderlerinin tartışmalarının yer aldığı panelin konuşmacıları ise; Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi / CEO Tuncay Dinç, Borusan Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve CEO Agah Uğur, Erdemir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Mehmet Göçmen ve Odgers Berndtson Türkiye Yönetici Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar oldu.

Kısıtlı sayıda üst düzey katılımcı ile birlikte gerçekleşen Uluslararası Yönetim Kurulu Üyeliği Programı, uluslararası en iyi uygulama örnekleri, çeşitli simülasyon / vaka çalışmaları aracılığıyla bir yandan İcra / Yönetim kurulu üyelerinin etkinliğini arttırırken, İcra / Yönetim kurulu dinamiklerinin de gelişmesine katkı sağlayarak, toplam kurum performansına ivme kazandırmak üzere tasarlandı.

İcra / Yönetim kuruluna yönelik çalışmalar beş temel konu çerçevesinde ele alındı: 

  • Yönetim ve İcra Kurulunda Strateji Oluşturma / Geliştirme
  • Stratejik Karar Verme Süreci ve Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi
  • Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Rollerinin Katma Değer Yaratabileceği Alanlar
  • Yönetim ve İcra Kurullarında Farklı İletişim Stillerinin YK Dinamiklerindeki Rolü
  • Yönetim ve İcra Kurulunun Ekip Performansı ve Toplam Performansa Etkisi