TKYD; kurumsal yönetim düzenlemelerinin artması, yaptırımların etkinleşmesi için SPK ile çalışmaya devam etmekte, şirketlerde iyi uygulamaların desteklenmesi ve SPK gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan özel eğitimler düzenlemektedir.

27 Haziran 2015 tarihinde Türkiye iş Bankası’nda gerçekleştirilen şirket özel eğitimi “Etkin Yönetim Kurulları Eğitim Programı” içeriğiyle M. Sait Gözüm tarafından verildi. Türkiye İş Bankası’nda düzenlenen eğitimin konu başlıklarını kurumsal yönetim, yönetim kurulları, yönetim kurulu performans değerlendirmesi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri, komiteler oluşturdu.