Kuruluşların finansal ve finansal olmayan bilgilerini tek bir raporda bir araya getirerek, ortak standartları kullanmalarını amaçlayan entegre raporlama çerçevesi entegre düşünmeyi gerektiren ve şirketin zaman içerisinde yarattığı değeri periyodik olarak raporlamasını ve iletişimini yapmasını sağlayan bir süreçtir. Başka bir deyişle, bir entegre rapor bir kuruluşun stratejisinin, kurumsal yönetiminin, performansının ve beklentilerinin kuruluşun dış çevresi bağlamında kısa, orta ve uzun vadede değer yaratmayı nasıl sağlayacağının kısa ve öz bir şekilde bildirilmesidir. Bu nedenle bir entegre rapor çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları, yerel toplumlar, yasa koyucular, düzenleyiciler ve politika yapıcılar dahil olmak üzere bir şirketin zaman içinde değer yaratma kabiliyeti üzerinde etkisi olan tüm paydaşlardan faydalanır.

Bu konudaki gelişmeleri Türk iş dünyasına taşıma misyonunu yüklenen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Mervyn E. King‘in katılımıyla 17 Haziran 2015 tarihinde 15:00 – 16:30 saatleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü Mütevelli Toplantı Odasında gündem toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda entegre düşünce, sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim ve değer yaratma konuları ele alındı.

 

 Prof. Mervyn E. King Hakkında

Mervyn King, Güney Afrika Yüksek Mahkemesi’nin kıdemli danışmanı ve önceki yargıcıdır. Çeşitli üniversitelerde Onursal öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir.

Ayrıca, Güney Afrika’daki Kurumsal Yönetim Kral Komitesi’nin yönetim kurulu başkanı, Güney Afrika Institute of Directors ilk başkan yardımcısı, International Integrated Reporting Council (IIRC) yönetim kurulu başkanı, Global Reporting Initiative (GRI) yönetim kurulu başkanı (Emeritus) ve Dünya Bankası Kurumsal Yönetim Özel Sektör Danışma Grubu üyesidir. Bunun dışında, Birleşmiş Milletler Yönetim Komitesi’nin yönetim kurulu başkanlığını yapmış ve 15 yıl boyunca Reklamcılık Standartları Otoritesi başkanlığını sürdürmüştür.

Londra, Lüksemburg ve Johannesburg borsalarının listelerinde yer alan birçok şirkette yönetim kurulu başkanı, direktör ve üst düzey yönetici pozisyonlarında bulunmuştur. 53 ülkede reklamcılık, sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim konularında konuşmalar yapmış ve danışmanlık vermiştir. Birçok ödül alan King’in yönetim ve sürdürülebilirlik konularında iki kitabı bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra, uluslararası arabulucu rolünü üstlenmiştir.