Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7a) 10 Temmuz 2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Tebliğ metni ve “Lisans Gerektiren Ünvan ve Görevler” eki  aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 

“Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı” üzerine sunulan görüşe buradan ulaşabilirsiniz. 

Thinking of living in london city?

Everyone should live in a london city at least once.