2014 ve 2015 yılları boyunca devam eden OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri revizyonuna tamamlayıcı bir referans olarak geliştirilen Kurumsal Yönetim Araştırma Raporu‘nun 2. baskısı yayınlandı. 

Düzenli olarak basılan bu yayınla; ülkelerin kurumsal, hukuki ve düzenleyici yapılarını anlamayı, güncel ve kolayca ulaşılabilecek şekilde gerçekçi olarak desteklemeyi sağlamak ve en iyi uygulama örneklerinin daha iyi uygulanmasını teşvik etmek amaçlanmıştır. Spesifik yargı alanlarındaki uygulamalar hakkında bilgiye ulaşmak ve kendi yapılarını diğer ülkelerin yapılarıyla karşılaştırmak isteyen devletler için de yararlı bir ilk kaynak olarak hizmet etmektedir.

Rapor; kurumsal yönetimin farklı yargı alanlarında nasıl işlediğini anlamanın önemli olduğunu göstermesi açısından 1) kurumsal manzara; 2) kurumsal yönetim çerçevesi; 3) hissedarların hakları ve ana mülkiyet işlevleri ve 4) kurumsal yönetim kurulu olarak dört ana alana bölünmüştür.

Thinking of living in london city?

Everyone should live in a london city at least once.