İstanbul Aydın Üniversitesi’nde TKYD İşbirliğinde “Türk Futbol Endüstrisinin Geleceği ve Kurumsal Yönetim” başlıklı bir seminer düzenlendi. 

Seminerde, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından Devlet Eski Bakanı Sn. Yüksel Yalova bir konuşma yaptı.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Genel Sekreteri Güray Karacar, Futbol Endüstrisi Çalışma Grubu‘nun 2011 yılında başlayan çalışmaları ile ilgili kısa bilgi verdiği panelde Dorukhan Acar,  futbol endüstrisi ile ilgili istatistiksel bilgileri ve Türkiye’nin bu çerçevede oluşturduğu hacmi anlatıp, yönetimsel çarpıklıklar konusunda görüşlerini aktardı.

Tolga Şenel,  yapısal bozukluklar üzerinde durarak, kurum hedefleri ile kurumsal yapı arasındaki uyumsuzlukları, bunlar sporun ve futbolun kişilerden bağımsız olarak yönetilmesindeki sorunları aktardı.