G20/OECD Kurumsal Yönetim ForumuSermaye Piyasası Kurulu (SPK) evsahipliğinde, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)  ile Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde 10 Nisan 2015 tarihinde Park Bosphorus Otel’de düzenlendi.

G20 ve OECD’ye üye ülkelerin temsilcilerinin yoğun katılımı ile düzenlenen toplantının açılış konuşmalarını SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, OECD Genel Sekreteri Angel Gurría adına OECD Kurumsal İlişkiler Bölümü Başkanı Mats Isaksson  gerçekleştirdi. 

SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş açılış konuşmasında mali kriz sonrasında küresel ekonomide büyüme ve istihdamda istenen gelişmelerin sağlanamadığını ve özellikle yüksek kamu sektörü borçluluk oranları dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlanması için özel sektör yatırımlarının desteklenmesine ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Türkiye’de bu amaçla son dönemde çıkarılan vergi teşviklerine de değinen Ertaş, bu reformların şirketlerin borçluluk oranlarının düşmesinde etkili olmasının beklendiğini ekledi. Ertaş daha sonra, finansal krizin etkilerinin bertaraf edilmesi ve yatırımcıların sermaye piyasalarına yeniden güven duymalarının sağlanması açısından kurumsal yönetim uygulamalarının öneminden bahsederek, özellikle ülke ekonomilerinde ihracat ve istihdam anlamında önemli paya sahip olan KOBİ’lerin daha etkin kurumsal yönetim uygulamalarını benimseyecek kurumsal kapasiteye sahip olmalarının bu şirketlere yapılacak yatırımları önemli ölçüde artırabileceğini ifade etti. SPK’nın, OECD Kurumsal Yönetim İlkelerini Türkiye sermaye piyasalarına adapte etme ve uygulamasını destekleme yönündeki düzenlemelerinden de bahseden Ertaş, konuşmasının sonunda bugünkü toplantının da ana gündem konusu olan OECD Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin gözden geçirme çalışması sonuçlarının tüm ilgili taraflara önemli bir rehberlik sağlayacağının düşünüldüğünü belirtti.

OECD Kurumsal İlişkiler Bölümü Başkanı Mats Isaksson, OECD Genel Sekreteri Angel Gurría’nın konuşmasını aktardığı sunumunda güncelleme çalışmaları devam eden OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili çalışmaların amacının ticaret ve yatırım açısından daha güçlü bir omurganın oluşturulması olduğunu belirtti. Mats Isaksson konuşmasında faiz oranlarının düşük olmasına rağmen yatırımların kriz dönemi öncesine göre düşük olduğunu, yatırımların artması için küresel reformların devam ettiğini belirtti. KOBİ’lerin kısa vadeli krediler ile güçlendirilmesi gerekliliğinin önemine değinen Isaksson fazla nakde sahip şirketlerin oranının yüksek olduğunu, bunun son dönemde artışa geçtiğini belirterek yatırım oranının artırılmasını teşvik edici nitelikteki çalışmaların önemine değindi. Yenilenecek ilkelerin daha genel kitlelere hitap eden düzenlemeleri barındırdığını belirten Isaksson, yatırımcılara şeffaf ve adil piyasa koşullarının sunulması gerektiğini, tüm bu konuların yatırım zincirinin bir halkası olduğunu ifade etti. Isakkson konuşmasını “G20/OECD Kurumsal Yönetim Forumu’nun, revizyon çalışmaları devam eden ilkelere büyük katkı sağlayacağına inanıyorum, tüm G20 ülkelerine bu çalışmada aktif olarak yer almaları konusunda çağrıda bulunmak istiyorum.” sözleri ile bitirdi.

SPK ile yakın işbirliğinde düzenlenen toplantıda, finansal piyasaları destekleme bakış açısıyla OECD tarafından yenilenme çalışmaları devam eden Kurumsal Yönetim İlkeleri uzmanlar tarafından tartışıldı.

Üç ana bölümden oluşan toplantının gündem konuları; Kurumsal Yönetim ve Değer Yaratma, Gelişmekte Olan Ülkelerde Şirketler ve Sermaye Piyasaları, Yeni OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Reel Ekonomi ve Finans Piyasaları oldu. 

Kapanış bölümünde ise Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Danışma Kurulu Üyesi Tayfun Bayazıt ve OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı Kenji Okamura, tüm günün değerlendirmelerini yaptılar.

Daha detaylı bilgi için; http://www.oecd.org/corporate/g20-oecd-corporate-governance-forum-2015.htm adresini ziyaret edebilirsiniz.