İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen kurumlarıyla aynı evrensel iş etiği ilkelerine imza atarak üyesi olduğu Etik ve İtibar Derneği (TEİD) işbirliğiyle İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni hayata geçirdi. 13 Mart Cuma günü,  santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde düzenlenen törenle açılışı yapılan İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye’nin üniversite çatısı altında kurulan ilk “İş Etiği”  araştırma merkezi oldu.

BİLGİ’nin akademik deneyimiyle yürüteceği araştırmalarla veri sağlamayı ve eğitimler düzenlemeyi amaçlayan merkezin açılış törenine, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Sarıcaoğlu, Rektör Prof. Dr. Remzi Sanver, Rektör Yardımcısı ve Merkez Başkanı Prof. Dr Atilla Eriş, TEİD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Buldurgan’ın yanı sıra akademi ve iş dünyasından konuklar katıldı.

Evrensel iş etiği değerleri ve yaklaşımları açısından İstanbul Bilgi Üniversitesi ile güçlü bağların kurulduğuna dikkat çeken TEİD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Buldurgan konuşmasında “Etik ve uyum yöneticiliği programında dünyada kabul gören iki program var; bunlardan birincisi ABD’deki SCCE (Society of Corporate Compliance and Ethics), ikincisi ise Güney Afrika’daki Ethics SA, biz üçüncüsü olma hedefiyle yola çıktık. Anadolu’da da iş etiğinin kökenleri ve yerel kültür üzerine etkileri alanında yapacağı çalışmalar için dünyaca tanınan uzmanlar ve önde gelen üniversitelerle görüşmelerimize başladık, merkezde akademik araştırmalar yapılacak ve yayınlar çıkartılacak” dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver “İstanbul Bilgi Üniversitesi ve TEİD’in işbirliğinden dolayı çok mutluyuz. Kuruluşumuzdan bu yana topluma dokunan, toplumu değiştirme ve dönüştürme heyecanını yaşayan bir kurum olduk. Bu merkezin BİLGİ’de kurulmuş olmasının ve projelerin iki kurum tarafından birlikte sürdürülecek olmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Türkiye’de bir ilke imza atarak TEİD ortaklığı ile açtıkları yeni merkezin ülkemizde önemli bir boşluğu dolduracağını ifade eden İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Eriş yaptığı konuşmada, “BİLGİ, her zaman ilklere imza atan bir üniversite oldu. Böyle bir merkezin kuruluşu üniversitemizin evrensel etik değerlere ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Her iki kurum aynı amaç ve hedefle bir araya geldi. Bu ortak sinerjinin mutlaka topluma da yansıyacağını düşünüyorum” dedi. Eriş iş etiği alanında yapılacak çalışmaların ve sonuçlarının şeffaflık ilkesi içinde toplumla paylaşılmasının önemine vurgu yaparak “Ancak böylece, etik kuralların ve yaklaşımların kurumsal ve bireysel açıdan yaşam tarzı olarak benimsenmesi ile amaca ve başarıya ulaşılabilecektir” dedi.

Her iki kurumun eğitim iş birliğinin ilk adımlarını attıkları toplantı imza töreniyle devam etti. Anlaşma metninde “Bu işbirliği ile taraflar İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülecek çalışmalar kapsamında evrensel iş etiği alanında ulusal ve uluslararası nitelikte, özel ve kamu boyutlarını kapsayacak şekilde bilimsel araştırma, inceleme, uygulama, eğitim ve dokümantasyon çalışmaları yapmayı, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği yapmayı, bilimsel araştırma ve incelemelerin uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirilmeyi ve bilimsel araştırma ve inceleme sonuçlarının uygulamada benimsenmesini sağlamayı hedeflemektedir” denildi.

“İstanbul Bilgi Üniversitesi ile Etik ve İtibar Derneği’nin ortak girişimi olan İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi, etik ve uyum yönetimi alanında yapılacak araştırmalarda veri sağlamanın yanı sıra bu alanda çalışacak yöneticileri eğitmeyi ve onlar için bir referans merkezi olmayı hedefliyor.

 

   Etik ve İtibar Derneği Hakkında:

Mayıs 2010’da faaliyete geçen Etik ve İtibar Derneği, bugün Türkiye GSMH’nın %13’ünü oluşturan ve 200 binin üzerinde istihdam sağlayan 100’ü aşkın kurumsal üyesiyle çalışmalarını sürdürmektedir. 

Etik ve İtibar Derneğinin amacı, evrensel iş etiği ilkelerinin Türkiye’de iş yapan tüm şirketlerin yazılı kültürünün temel taşı olmasıdır. Bir diğer amacı ise etik risklerin yönetimi alanında dünyada var olan literatürün Türkiye’ye taşınmasıdır. Dernek bu kapsamda; TRACE International Türkiye temsilciliği, Global Ethics Network Bölge Temsilciliği, European Business Ethics Network üyeliği, Basel Institute on Governance çalışma grubu üyeliği ve OECD Yolsuzlukla Mücadele çalışma grubu ve bölgesel danışma kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi:

1996 yılında Türkiye’de üniversite yaşamına yeni bir soluk getirmek amacıyla yola çıkan ve kurulduğu günden bu yana öğrencilerine uluslararası gelişim fırsatları sunan İstanbul Bilgi Üniversitesi, Laureate International Universities ağının Türkiye’deki tek üyesidir. Yaklaşık 1000 kişilik bir öğretim kadrosuna sahip olan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 20.000’e yakın öğrencisi ve 22.000’i aşkın mezunu bulunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, İşletme, İletişim, Mimarlık ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültelerinin yanı sıra yüksekokulları, meslek yüksekokulları ve enstitüleri çatısı altında 150’den fazla ön lisans, lisans ve doktora programı sunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin İstanbul’un merkezinde, santralistanbul, Dolapdere ve Kuştepe olmak üzere üç kampüsü bulunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında ayrıntılı bilgiye www.bilgi.edu.tr adresinden ulaşılabilir