9 mart 2015 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunlarında yapılan yapılan değişikliklerle kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi oranlarını halka açık anonim şirketler için farklı oranlarda belirleme hususunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmektedir. 

Dokümana buradan ulaşabilirsiniz.