“Yönetim Kurulu Dinamikleri” çalıştayı, 3 Mart 2015 tarihinde Odgers Berndtson ve TKYD tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Binasında gerçekleştirildi. TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen’in ve Profesör Ayşe Toker’in açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştay; Dr. Ecmel Ayral ve Odgers Berndtson Türkiye Yönetici Ortağı Ayşe Öztuna Bozoklar’ın yaptıkları “Liderliğin Yarını” temalı sunumla devam etti. Sunumda, değişen dünya ve kurumlar yeni neslin iş hayatına bakışı,  yetenek yönetimi ve yetenek kavramı üzerinde duruldu. Sunuma buradan ulaşabilirsiniz.


Sunumu takiben katılımcılar söz alarak konu hakkındaki fikirlerini beyan ettiler. Açık oturum şeklinde gerçekleşen bu ikinci kısımda katılımcılar; yetenek yönetimini etkin bir şekilde yapılmasının kar marjına ve gelir artışına etkisi, yeteneğin bulunması, geliştirilmesi ve doğru yönetilmesi, nitelikli iş gücü açığının nasıl kapatılacağı ve beyin göçünün nasıl önüne geçilebileceği, kuşak farkının getirdiği sorunların organizasyonların içinde nasıl aşılabileceği konuları üzerinde tartıştılar.


Toplanı sırasında Sarkuysan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hayrettin Çaycı, Sarkuysan’ın tamamı halka açık yapısından bahsederek bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu açısından hayati önem taşıdığını aktardı. Erdemir Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, “Artık her yönetici adeta bir İnsan Kaynakları yöneticisi gibi davranıp birimindeki yetenekleri keşfetmeli ve takip etmeli” diye görüş bildirirken,  Ernst and Young İş Geliştirme Lideri Ogeday Karahan, etkin yetenek yönetiminin kar marjına olumlu yansıyacağını aktardı.