Borsa İstanbul Yönetim Kurulunun 07/01/2015 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulunun 23/01/2015 tarihli onayı ile Kotasyon Ücret Tarifesinde değişikliğe gidilmiş olup, yeni tarife 09/02/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 


Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamına giren ortaklıklara kotta kalma ücretlerinde, Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girdikleri tarihten itibaren tahakkuk tarihleri itibariyle ilk iki yıl %50, sonraki iki yıl %25 ve izleyen yıllarda %10 şeklinde uygulanan indirim bu ortaklıklar için Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamına girdikleri tarihten itibaren 4 yıl boyunca devam edecektir. Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girdikleri tarihten itibaren 4 yıl Kurumsal Yönetim Endeksi indirimi uygulanmış ortaklıklar için, 2015 yılı ve sonrasında tekrar indirim uygulanmayacak ve değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Kurumsal Yönetim Endeksi indirimine tabi ortaklıklar dışında, yeni bir ortaklık bu indirime tabi olamayacaktır.

Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.