Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)

                                                      Akademik Araştırma Destek Programı

TKYD tarafından yürütülen çalışmalara bilimsel destek sağlamak amacıyla oluşturulan “TKYD Akademik Kurulu” tarafından hayata geçirilen makale yarışması başvuruları sona ermiştir, ilginize teşekkür ederiz.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD); ekonomi, finans, hukuk ve yönetim alanlarında çalışmalar yapan araştırmacıları, iyi uygulama örneklerini teşvik edecek kurumsal yönetim politikalarını anlamak, tasarlamak ve uygulamak için gerekli araştırma önerileri sunmaya davet etmiştir. Araştırma önerilerinin; kural koyucular, yatırımcılar, araştırmacılar ve ilgili kamu çalışanları arasında daha iyi bir kurumsal yönetim anlayışını teşvik etmesi beklenmektedir. 

Araştırma önerileri özellikle Türkiye ile ilgili ve gelişmekte olan piyasalarda kurumsal yönetim ile ilgili olmak üzere iki kategori altında toplanacaktır. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Akademik Kurulu tarafından 3 proje seçilecektir Her araştırma için 4000.USD tutarında destek sağlanacaktır.

Konular:

Aşağıdaki konuları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

· Kurumsal Yönetim ile Şirketlerin Sürdürülebilir Büyümesi Arasındaki İlişki

· Kurumsal Yönetim, İtibar ve Şirket Değeri İlişkisi

· Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türkiye’nin Makro-Ekonomik Yapısı Arasındaki ilişki

Seçim Komitesi:

Araştırma önerilerini incelemek ve onaylamak için oluşmuş komitedir. TKYD Akademik Kurul üyelerinden oluşmaktadır.

• Melsa Ararat, Phd., Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi

• Güler Aras, Phd., Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

• Muzaffer Eroğlu, Phd., Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

• Oğuzhan Özbaş, Phd., Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

• Sibel Yamak, Phd., Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

• Burçin Yurtoğlu, Phd., WHU Otto Beisheim School of Management

 
Başvurular sona ermiştir.
 
Bilgi İçin: Ceren Candemir ccandemir@tkyd.org Tel. (0212) 347 62 73