ICGN Entegre Şirket Raporlama Komitesi’nin 2014 yılında oluşturduğu Çalışma Grubu ilk defa 2008 yılında yayınlanan ve finansal olmayan verilerin raporlanması üzerine oluşturulan rehberde yaptığı revizyonları tüm paydaşların görüşüne açtı. Son görüş bildirme tarihinin12 Şubat 2015 olduğu “Revised Integrated Business Reporting Guidelines” dokümanına ve detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, ICGN Kurumsal Risk Yönetimi Komitesi Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi’ni görüşe açmıştır. Görüş bildirmek için detay bilgilere de ulaşabileceğiniz ilgili dokümana buradan ulaşabilirsiniz.