Kuruluşların tek bir raporda finansal ve finansal olmayan bilgilere yer verebilmesini ve raporlarda geleceğe yönelik stratejinin yansıtılmasını amaçlayan “Entegre Raporlama Yüksek Konseyi” İstanbul’da bir araya geldi. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)’nin Borsa İstanbul katkılarıyla düzenlediği panelde oluşturulan raporlama çerçevesinin uygulama alanları, düzenlemeler ile desteklenmesi ve iyi örnekler katılımcılar ile değerlendirildi.

Kuruluşların finansal ve finansal olmayan bilgilerini tek bir raporda bir araya getirerek, ortak standartları kullanmalarını amaçlayan entegre raporlama çerçevesi tüm raporlama standartları liderlerini aynı masa etrafında topladı. Bu konudaki gelişmeleri Türk iş dünyasına taşıma misyonunu yüklenen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi üyelerinin katılımıyla ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin desteğiyle 2 Aralık tarihinde İstanbul’da “Entegre Raporlama ve Değer Yaratma” konulu panel düzenledi.

Entegre Raporlamanın, yatırımcılar ve şirketler için öneminin tartışıldığı panele, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Mervyn E. King, TSPB Yönetim Kurulu Başkanı ve TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İlhami Koç, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Sn. İbrahim Turan, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Ekşit ve çok sayıda şirket yöneticisi katıldı.

Toplantının özel konuk konuşmacısı IIRC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Mervyn E. King “Uzun vadeli sürdürülebilirlik için artık finansal olmayan veriler giderek önem kazanmaya başladı. Klasik raporlama, günümüzün ihtiyaçlarını karşılamıyor, elimizdeki araçlar artık değişen ekonomi ve sürdürülebilirlik için yeterli değil. Finansal olmayan bilgiler yatırımlar için daha önemli hale geldi. Yatırımların, sosyal sorumluluklara, değer yaratmaya ve doğayı doğru kullanmaya ihtiyacı var ” dedi.

TKYD Yönetim Kurulu Üyesi ve TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İlhami Koç “Bu panel bizim için kurumsallık için ve sürdürülebilirlik için çok önemli. 21 yüzyılda şeffaflık, sosyal sorumluluk ve doğal kaynaklarının doğru kullanılması konusunda almamız gereken çok yol var. Hem doğru raporlama hem de sosyal sorumluluk olmadan sürdürülebilirlik olmaz.” dedi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Sn. İbrahim Turan “21.yüzyılın yöneticileri de artık sosyal sorumluluğu karar mekanizmalarında önemli bir bileşen olarak nitelendirmektedir. 7800 kadar 1983 yılından sonra doğmuş yüksek tahsilli 26 ülkeden gençlerle yapılan ankette, genç çalışanların yüzde 50’si etik değerleri önceleyen işlerde çalışmak istediklerini ifade etmiş, bu açıdan kurumların başarısı sadece finansal tablolar ile değil, topluma değer yaratma başarıları ile değerlendirileceklerdir. “şeklinde konuştu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Ayşegül Ekşit ise uzun vadeli sürdürülebilirlik için yatırımcıların ve diğer paydaşların, çevresel ve sosyal yönetim yapılarının tam olarak entegre olduğunu görmeleri gerektiğini söyledi.

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Hakkında

International Integrated Reporting Council (Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi – IIRC), düzenleyici kurumlar, yatırımcılar, şirketler, standart belirleme otoriteleri, muhasebe uzmanları ve STK’lar tarafından kurulmuş küresel bir koalisyondur. Bu koalisyon, kurumsal raporlama sürecinin gelişiminde bir sonraki adımın değer yaratma hakkında iletişim kurmak olduğu görüşüne sahiptir. Uluslararası Çerçevesi bu ihtiyacı karşılamak ve geleceğe yönelik bir temel oluşturmak için geliştirilmiştir.