Sermaye Piyasası Kurulu 26 Kasım 2014 tarihinde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun (International Accounting Standards Board – IASB) resmi danışma organı olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Danışma Konseyi (IFRS Advisory Couneil) üyeliğine seçildi. IASB. Türkiye’de Türkiye Finansal Raporlama ve Türkiye Muhasebe Standartları olarak kabul edilen ve dünyada 130 ülkede uygulanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (IFRS) yayımlayan ve belirleyen uluslararası kuruldu.
 
IFRS Danışma Konseyi, IASB karar organının, standartlar hakkında karar almadan önce danıştığı resmi organ olup, standartların oluşturulması ve revize edilmesi süreçlerinde büyük rol oynuyor.
 
KURUL, KARAR ALMA MEKANİZMALARINA DOĞRUDAN KATILIM SAĞLAMA İMKANI ELDE EDECEK
 
İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması vizyonu kapsamında Kurul, Danışma Konsey üyeliği ile sadece sermaye piyasaları değil bankacılık, sigortacılık gibi finansal sistemin tamamını ve ekonominin diğer alanlarında faaliyet gösteren şirketleri doğrudan ilgilendiren, finansal raporlama alanındaki uluslararası karar alma mekanizmalarına ve tartışmalara doğrudan katılım sağlama imkanını elde edecek.
 
Bilindiği üzere. Kurul, 30 Eylül 2014 tarihinde de sermaye piyasaları alanındaki en üst düzey uluslararası karar alma mekanizması olan IOSCO Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti. Diğer taraftan kurumsal yönetim alanında uluslararası ilkeleri belirleyen OECD Kurumsal Yönetim Komitesi’nde de Başkan Yardımcılığı görevi Kuru tarafından yürütülüyordu. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Danışma Konseyi üyeliği ile Kurulun uluslararası kuruluşlardaki standart belirleme faaliyetlerindeki rolü daha da arttı.