OECD tarafından 22 Eylül 2014 tarihinde, Paris’te düzenlenen “Teoriden Pratiğe MENA ülkeleri ve Türkiye’de Kurumsal Yönetim” konulu toplantıda MENA bölgesinde kurumsal yönetimin gelişimi ve kurulacak bilgi paylaşım platformlarının yapısı tartışıldı. İlgili toplantıya TKYD adına, Genel Sekreter Güray Karacar katıldı.