Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Sanofi İlaç Türkiye ve Levent Bölgesi Kurumsal İlişkiler ve Pazara Erişim Direktörü

Saint – Joseph Fransız Lisesi’nin ardından Marmara İletişim Bilimleri Fakültesi’nde eğitim hayatını sürdüren Karacar, 2003 – 2016 yılları arasında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır. Görev süresi boyunca Center for International Private Enterprise (CIPE) MENA Bölgesi Yürütme Kurulu Üyeliği, Dünya Bankası Sivil Toplum Diyaloğu Danışmanlığı, TUSIAD Kurumsal Yönetim Komitesi ve BOTGİP Projesi Üyeliği ve International Corporate Governance Network (ICGN) ülke temsilcili görevlerini yürütmüştür. 2005 – 2007 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ulusal Program Koordinatörü olarak görev yaparak Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) ve Bin Yıllık Kalkınma Hedeflerinin tanıtımında rol almıştır. 

Sermaye piyasası, aile şirketleri, ekonomi gazeteciliği, sivil toplum kuruluşları, futbol endüstrisi konularında rehber yayınlar hazırlanması ve uygulamayı destekleyici araçların faydaya sunulmasının yanı sıra kurumsal yönetim anlayışının geniş bir çerçevede tanıtılması için Anadolu şehirlerinde ve İstanbul merkezli olarak seminer, konferans ve eğitimler düzenlemektedir. Yazarı olduğu ve katkıda bulunduğu yayınlar arasında Aile Şirketleri Yönetim Rehberi (2010), Türk Futbol Endüstrisi Yönetim Rehberi (2010), Nedir Bu Kurumsal Yönetim? (2005), Sivil Toplum Kuruluşları Yönetim Rehberi (2014), Ekonomi Gazetecisi El Kitabı (2011), Türkiye Kurumsal Yönetim Haritası Araştırma Raporu (2005), Kurumsal Yönetim Algı Araştırması (2015), Türkiye – Pakistan – İran İş Ortamı ve Özelleştirmeler Karşılaştırma Raporu (2013) TUSIAD Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu (2013) bulunmaktadır. 

2016 – 2020 yılları arasında Tofaş Dış İlişkiler Direktörü olarak görev yapan Karacar TOBB Otomotiv Sanayi Meclis Üyeliği, Otomotiv Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk-İtalyan İş Konseyi Üyeliği yapmıştır. 2021 itibarı ile Sanofi İlaç Türkiye ve Levent Bölgesi Kurumsal İlişkiler ve Pazara Erişim Direktörü olarak görev yapmaya başlamıştır. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Etik – İtibar Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.