Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Dr. Kemal Erol Hukuk Bürosu, Kurucu

1954 Ankara doğumlu Kemal Erol; ilk, orta ve lise eğitiminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1975 yılında iyi derece ile bitirdi. Aynı Fakültenin ilk master öğrencisi olarak Özel Hukuk dalında İpoteklerle ilgili tezini 1977’de yayınladı.

Uşak Hakimliği, askerlik görevi sırasında Milli Savunma Bakanlığı  ve Araklı (Trabzon) Hakimliklerinden sonra 1981/1989 arasında Yargıtay 7nci Hukuk ve 11nci Hukuk (Ticaret) Dairelerinde Tetkik Hakimliği yaptı. Bu arada Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilgili çalışmaları için 1987’de sınavla seçilerek bir yıl İngiltere’de Norwich ve Londra’da eğitim gördü. Ertesi yıl Hollanda Amsterdam Üniversitesine devam ederek “Avrupa Topluluğu ve Türk Rekabet Mevzuatlarının Karşılaştırılması” isimli tezi ile Avrupa Topluluğu Hukuku Yüksek Lisans derecesi aldı.Daha sonra Jean Monnet bursunu kazanıp Ankara ve Londra Üniversitesi King’s College’de doktora çalışmalarını tamamlayarak Rekabet Kurallarının Ülke Dışı Uygulaması konulu tezle Avrupa Toplulukları Hukuku Doktoru ünvanını aldı.

Adalet Bakanlığı Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesinin kurucularından olup,1989-1997 arasında Türk mevzuatının Avrupa Birliğine uyumu çalışmalarına katkıda bulundu. Bu arada Rekabet Alanındaki Mevzuat Uyum Komitesi Başkanlığını ve Şirketler Hukuku, Fikri Haklar ve Kamu İhaleleri alanındaki Mevzuat Uyum Komitelerinin de raportörlüğünü yaptı. T.B.M.M’nce 1994 sonunda kabul edilen ilk Rekabet kanununun hazırlanmasındaki katkılarının bir sonucu olarak, Yargıtay kontenjanından seçildiği ilk Rekabet Kurulunda üye ve ikinci Başkan olarak 1997-2003 Mart arasında 6 yıl görev yaptı. Görev süresinin bitiminden sonra Rekabet Kurulundan ve Hakimlikten emekli olarak,3 yıl sureyle Koç Holding A.Ş’nin Baş Hukuk Müşavirliğini yürüttü.

1 Mart 2006 tarihinde kendi isteğiyle bu görevinden de ayrılarak Dr.Kemal Erol Hukuk Bürosunu kurdu. Rekabet Hukuku alanında ,Türkiye’de olduğu kadar Avrupa Birliği, OECD, UNCTAD ve WTO çevrelerinde de tanınan Dr. Kemal Erol TÜSİAD üyesi iken  TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Başkanlığını beş yıl yapmış olup, halen Rekabet Derneği İstanbul Şubesi Başkanlığını da yürütmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Rekabet Hukuku dersleri veren ve aynı üniversitenin Eczacılık Fakültesi kurucu Dekanı Prof. Dr. Dilek Erol ile evli olan Dr. Kemal Erol’un iki çocuğu bulunmaktadır. Lefkoşada kurulu Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Kurucu Dekanlığı yanısıra  Karaköy Rotary Kulübünün 2019- 2020 yılı dönemi Başkanlığı görevlerini de üstlenmiştir.