Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Danışma Kurulu Üyesi

Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı

1957 yılında doğdu. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1980 yılında avukatlık ruhsatını aldı. 1980-1982 Yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı. 1983 yılında Georgetown Üniversitesi Uluslararası Hukuk Enstitüsünde A.B.D. Hukuk Sistemi üzerine sertifika programına katıldı.

1984 yılında Amerikan Üniversitesi Washington Hukuk Fakültesinde ve 1985 yılında ise Virginia Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Yüksek Lisans çalışmalarını tamamladı. 1981 – 1984 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Devletler Hukuku kürsüsünde asistan olarak görev yaptı. 1985 – 1988 yılları arasında New York’da Reid & Priest Hukuk bürosunda Ulusulararası Hukuk alanında Özel Hukuk Danışmanı olarak görev yaptı. 1989 – 1990 yılları arasında Marmara Üniversitesinde İşletme Fakültesi’nde Uluslararası Ticaret ve Organizasyon öğretim üyeliği yaptı.  1995 – 1999 yılları arasında Koç Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisans Bölümünde Uluslararası İş ve Ticaret Hukuk öğretim üyeliği yaptı. 1989 yılından bu yana Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı’nda çalışmaktadır.

Üyelikler İstanbul Barosu; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği (1998-2002 Yılları arasında Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı); Amerikan Barolar Birliği (Uluslararası Üye); Uluslararası Barolar Birliği; Amerikan Türk Konseyi (ATC); Amerikan Uluslararası Hukuk Derneği; Propeller Club; Türkiye AB İşbirliği Derneği (TURKAB), Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Başkanı (2005 – 2007) , TUSIAD Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Fenerbahçe Spor Klübü Derneği, 1907 Fenerbahçe Derneği (2002-2005 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.); KALID Maarifliler Derneği. Diğer Lisanlar İngilizce, Fransızca ve Almanca(okuma düzeyinde).