Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Danışma Kurulu Üyesi

Family Business Cons.

2000 den bu yana bir çok ülkede iki yüzü aşkın aile şirketine kurumsallaşma ve yönetim kurullarına iyi uygulamalar desteği veren Alacaklıoğlu Family Business Governance,LLP (Aile Şirketleri Danışmanlığı) kurucusudur. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde, Yüksek Lisans derecesini (MBA) Harvard Business School’ da şeref derecesiyle tamamladı. American University, Londra’da doktora çalışmasını yaparak Ph. D. ünvanı aldı.

Kariyerine dünyanın çok uluslu şirketlerinde başlayan Haluk Alacaklıoğlu, ABD, Avrupa ve Orta Doğu’da yönetici olarak çalıştı. Tepe yönetimi kaynaklarında uluslararası lider bir firmanın Yönetici Ortağı olarak Türkiye ve Orta Doğu
ofislerini açtı ve 14 yıl yüzlerce şirkete üst düzey yönetici bulma, değerlendirme ve yönetim konularında destek verdi. Bu deneyimlerin sonucunda hem kamuya açık borsa şirketlerini hem de aile şirketlerini çok yakından tanıma fırsatı bulan Alacaklıoğlu, bu birikimlerini kullanarak aile şirketlerinde -kontrolü kendilerinde tutarak kurumsallaşmak, kuşaktan kuşağa başarıyla geçiş, kurumsal yönetim ve yönetim kurullarının etkin yapılaşıp verimli çalışmalarının sağlanması konularında uzmanlaştı.

TÜSİAD’ ta Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanı olarak Türkiye’nin en iyi uygulamalar kodunun hazırlamasında liderlik yaptı (TÜSİAD Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı). Kod TÜSİAD tarafından Aralık 2002’de yayınladı. Aynı yıl Türkiye’nin ilk ve tek bağımsız Kurumsal Yönetim Derneğinin kurulmasında öncülük ederek derneğin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Alacaklıoğlu’nun kurumsallaşma, aile anayasaları, devir (haleflik) planlaması, kuşaklar arası geçiş, yönetim kurumlarını etkinleştirme ve performans arttırma konularında birçok makalesi yerli ve yabancı basında yayınlandı. Türkiye’nin yanı sıra ABD (FFI-San Francisco ve Miami ), Kanada, İsviçre, İspanya, Hindistan, Suriye, Ürdün, Japonya, Suudi Arabistan, Dubai, Abu Dhabi,Katar ve Güney Afrika’da seminerler verdi.

Dr. Alacaklıoğlu halen Türkiye’deki aile şirketleri başta olmak üzere Batı Avrupa ve Orta Doğu’ da aile şirketlerine kurumsallaşma hizmeti vermekte. ABD, Japonya, Kanada, Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Güney Afrika gibi çok değişik ülkelerde aile şirketleri ile çalıştı. İlk kitabı Kurumsal Aile Şirketleri ve Kurumsal Yönetim 2009 da yayınlandı.

www.family-advisor.com

haluk@family-advisor.com