Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Yıldız Teknik Üniversitesi

PhD., Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü &
Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Kurucu Direktörü 

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü Finans anabilim dalında Profesör olarak görev yapan ARAS, aynı zamanda Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Kurucu direktörlüğünü yürütmektedir. ARAS, uzun yıllar YTÜ’de, farklı yönetim pozisyonlarında bulunmuştur. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini sürdürmüş, uzun yıllar üniversite senatosu ve Yönetim Kurulu üyeliği ile çok sayıda araştırma merkezinin kuruculuğunu ve yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır. Yurt dışında farklı üniversitelerde misafir profesör ve davetli araştırmacı olarak yer almış, 2014-2015 döneminde Washington`da Georgetown Üniversitesi’nde misafir profesör olarak bulunmuştur.

Profesör ARAS, “Finance, Governance and Sustainability: Challenges to Theory and Practice”, ve “Corporate Social Responsibility” kitap serilerinin editörlüğünü yapmakta olup, uzun yıllar Social Responsibility Journal editörlüğünü yürütmüştür.  ARAS, aynı zamanda çok sayıda akademik derginin yayın kurulunda bulunmaktadır. Finans, bankacılık, sermaye piyasası, sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim ve CSR, alanlarında yayınlanmış, yirminin üzerinde  kitabı, çok sayıda kitap bölümü, makaleleri ve tebliğleri olmak üzere 250’den fazla eseri ve çeşitli ödülleri bulunan Güler ARAS’ın önemli yayınlarından birisi 2009 yılında Gower tarafından yayınlanan ortak yazarli kitap“Durable Corporation; Strategy for Sustainable Business”, diğeri ise,  2012 yılında Palgrave McMillan trafından yayınlanan ‘Governance and Social Responsibility; International Perspectives,’ kitaplarıdır. Aras`in en son kitabi `Sustainable Markets for Sustainable Business: Global Perspective for Business and Financial Markets`, 2015 yılında Gower yayınevi tarafindan yayınlanmıştır.

ARAS, aynı zamanda Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği kurucu üyesidir ve başkanlık görevini yürütmüştür. Çok sayıda mesleki organizasyonun, araştırma merkezinin kurucu, üyesi ve yönetim kurulu üyesi olup, TÜSİAD Kurumsal Yönetim Komitesi’nde ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Akademik Kurulu’nda yer almaktadır. Dr. ARAS aynı zamanda, American Finance Association, American Economic Association, Academy of Management, Society for Financial Studies,  Society for the Advancement of Socio-Economics gibi uluslararası akademik organizasyonların üyesidir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası konferansta davetli konuşmacı olarak yer alan ARAS, aynı zamanda çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma komisyonunda yer almaktadır.