Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Tez Araştırma Projeleri

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve TKYD Akademik Kurulu iyi uygulama örneklerini teşvik edecek
kurumsal yönetim politikalarını anlamak, tasarlamak ve uygulamak için akademik araştırma çağrısına
çıkmıştır. Araştırma konuları üç ana başlıkta toplanmıştır fakat proje katılımcıları bu konular ile
sınırlandırılmamışlardır:

Kurumsal Yönetim ile Şirketlerin Sürdürülebilir Büyümesi Arasındaki İlişki

Kurumsal Yönetim, İtibar ve Şirket Değeri İlişkisi

Kurumsal Yönetim İlkeleri Doğrultusunda Türkiye’nin Makro-Ekonomik Yapısı Arasındaki İlişki

Araştırma önerileri özellikle Türkiye ile ilgili ve gelişmekte olan piyasalarda kurumsal yönetimle
ilgili olmak üzere iki kategori altında toplanmıştır.
2015-2016 yılı için yapılan başvuruların içerisinden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Akademik
Kurulu titizlikle yaptığı eleme sonucunda seçilen iki değerli araştırma projesinin desteklenmesine
karar verilmiştir.

Projelerden ilki Birsel Arslan ve Uğur Çelikyurt tarafından yönetilmekte olan “Gönüllü Olarak Açıklanan
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Stratejik Kullanımı” başlıklı projedir. Program çerçevesinde
desteklenmekte olan ikinci proje ise Halit Gönenç, Serdar Özkan ve Yasemin Karaiibrahimoğlu’u tarafından
hazırlanan “The Consequences of Mandotary Corporate Governance: Evidence from Turkey” başlıklı
tez çalışmasıdır.

Tez çalışmaları 2016 yılında tamamlanmıştır.