Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Akademi Komitesi

 • TKYD’nin çalışmalarına bilimsel destek sağlar.
 • TKYD Akademik Platformu’nun çalışmalarına yön verir ve işlevselliğini sağlayıcı öneriler geliştirir.
 • Kurumsal Yönetim ile ilişkili araştırmacıların TKYD tarafından karşılanabilecek araştırma desteği taleplerini TKYD Yönetim Kurulu nezdinde dile getirir.
 • Kurumsal Yönetim konusunda araştırmacılar ve uygulayıcılar arasında diyaloğu teşvik edecek araç ve mekanizmaları önerir ve uygulamalarına katkıda bulunur.

Komite Başkanı

Av. Nihal MASHAKI

Komite Üyesi

Ali Kamil UZUN

Akademik Kurul Hakkında

TKYD Akademik Kurul’u,

 • TKYD Akademik Kurulu TKYD’nin çalışmalarına bilimsel destek sağlamak,
 • TKYD Akademik Platformu’nun çalışmalarına yön vermek ve işlevselliğini sağlayıcı öneriler geliştirmek,
 • Kurumsal Yönetim ile ilişkili araştırmacıların TKYD tarafından karşılanabilecek araştırma desteği taleplerini TKYD Yönetim Kurulu nezdinde dile getirmek
 • Kurumsal Yönetim konusunda araştırmacılar ve uygulayıcılar arasında diyaloğu teşvik edecek araç ve mekanizmaları önermek ve uygulamalarına katkıda bulunmak

amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve TKYD Akademik Kurulu iyi uygulama örneklerini teşvik edecek kurumsal yönetim politikalarını anlamak, tasarlamak ve uygulamak için akademik araştırma çağrısına çıkmıştır. Araştırma konuları üç ana başlıkta toplanmıştır fakat proje katılımcıları bu konular ile sınırlandırılmamışlardır:

 1. Kurumsal Yönetim ile Şirketlerin Sürdürülebilir Büyümesi Arasındaki İlişki
 2. Kurumsal Yönetim, İtibar ve Şirket Değeri İlişkisi
 3. Kurumsal Yönetim İlkeleri Doğrultusunda Türkiye’nin Makro-Ekonomik Yapısı Arasındaki İlişki

Araştırma önerileri özellikle Türkiye ile ilgili ve gelişmekte olan piyasalarda kurumsal yönetimle ilgili olmak üzere iki kategori altında toplanmıştır.

2015-2016 yılı için yapılan başvuruların içerisinden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Akademik Kurulu titizlikle yaptığı eleme sonucunda seçilen iki değerli araştırma projesinin desteklenmesine karar verilmiştir.

Projelerden ilki Birsel Arslan ve Uğur Çelikyurt tarafından yönetilmekte olan “Gönüllü Olarak Açıklanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Stratejik Kullanımı” başlıklı projedir. Program çerçevesinde desteklenmekte olan ikinci proje ise Halit Gönenç, Serdar Özkan ve Yasemin Karaiibrahimoğlu’u tarafından hazırlanan olan “The Consequences of Mandotary Corporate Governance: Evidence from Turkey” başlıklı tez çalışmasıdır.

Tez çalışmaları 2016 yılında tamamlanmıştır.

Akademik Kurul Üyeleri