Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Hale Oruç