Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
Center for International Private Enterprise (CIPE) iş dünyası liderleri, politik liderler ve basın ile yakın ilişkiler sürdürmekte ve çalışmalar yapmaktadır. Kuruluş ile ilgili detaylı bilgi www.cipe.org adresinden alınabilir.
 
TKYD ve CIPE tarafından 2005 yılından bugüne gerçekleşen işbirlikleri 4 proje anlaşması ile gerçekleşmiştir.
 
1.) “Yönetim Kurullarında Etkin Kurumsal Yönetim Projesi”, 1 Temmuz 2005 – 31 Temmuz 2006
 
2.) “Türkiye’de Kurumsal Yönetim Reformunu Destekleme Projesi”, 1 Ocak 2007-31 Aralık 2007
 
3.) “İş Dünyası İçin Kurumsal Yönetim Rehberleri Geliştirme Projesi”, 1 Ekim 2008-31 Haziran 2010
 
4.) “Kurumsal Yönetim Bilinilirliğinin Artırılması Projesi”, 1 Ekim 2010 – 31 Ekim 2011
 
Çalışmaların ilk aşamasında, TKYD tarafından İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen “Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı” içeriği aile şirketleri için uyarlanmıştır. Anadolu illerinde düzenlenecek faaliyetlerde katılımcılara sunulacak kaynak yayın, rapor ve araştırma raporları hazırlanarak, KOBI seviyesindeki aile şirketlerinin takip edebileceği bir içerik elde edilmiştir. 3 Mayıs 2006 tarihinde Konya ili ile başlayan Anadolu seminerlerinin tarihleri ve projeye destek veren konuşmacılar doküman ekinde bilgiye sunulmaktadır.
 
CIPE tarafından sağlanan proje gelirleri
 
CIPE tarafından aktarılan proje gelirleri anlaşma sağlanan projeler doğrultusunda üç aşamada gerçekleşmiştir;
 
1.) 1 Temmuz 2005 – 31 Temmuz 2006, 
 
2.) 1 Ocak 2007, 31 Aralık 2007, 
 
3.) 1 Ekim 2008 – 31 Haziran 2010, 
 
4.) 1 Ekim 2010 – 31 Ekim 2011, 
 
Üzerinde anlaşılan proje bütçesi doğrultusunda, kira, personel ve ofis giderlerine katkı, proje ile ilgili ikram, seyahat, yayın giderleri kuruluş tarafından karşılanmıştır. 
 
Anadolu programları içeriği:
 
TKYD tarafından hazırlanan özgün içerik, TKYD Üyeleri’nin destekleri ile, KOBI düzeyindeki aile şirketlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenmiştir.
 
2006 – 2009 yıllarında Anadolu’nun 18 şehrinde düzenlenen eğitim “Yönetim Kurulu Üyeliği Eğitim Programları” eğitim ve seminer olmak üzere iki bölümde gerçekleşmiştir.
 
09:00 – 16:00 saatleri arasında gerçekleşen eğitim programlarında ziyaret edilen illerin en büyük şirketlerinin ana hissedarları ve profesyönel yöneticileri Sanayi ve Ticaret Odaları desteği ile belirlenerek davet edilmiştir. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitim programlarında aşağıda belirtilen konular ele alınmıştır.
 
Kurumsal Yönetim,
 
İç Denetim Sistemleri,
 
Bağımsız Dış Denetim,
 
İç Kontrol Sistemi,
 
Risk Yönetimi,
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu Taslağı
 
16:30 – 18:00 saatleri arasında düzenlenen seminerler genel katılıma açık olarak düzenlenmiş ve eğitim programına katılan konuşmacıların uzmanlık alanları doğrultusunda katkıları ile hazırlanan panellerden oluşmuştur.
 
2008 – 2010 dönemi proje faaliyetleri
 
Haziran 2010 tarihine kadar devam eden proje iş birliğinde yer alan konular aşağıda belirtilmektedir.
 
• Aile şirketleri için kurumsal yönetim uygulama rehberi hazırlanması ve tanıtımı,
 
• Denizli, İzmir ve Gaziantep şehirlerinde ücretsiz eğitim programları ve seminerler,
 
• 10 ay süre ile yeni Türk Ticaret Kanunu Taslağı’nca belirlenecek 3 farklı kategoride 9 kuruluş ile örnek vaka çalışması yürütülmesi,
 
• Örnek vakalardan oluşan bir içeriğin faydaya sunulması.
 

Anadolu seminerleri koordinasyon bilgileri
Konya, 3 Mayıs 2006, Konya Sanayi Odası
 
• Konuşmacılar: Prof. Dr. Beyza Oba, Fikret Sebilcioğlu, Belgin Aytekin, Av. Ümit Hergüner, Yalçın Nak
 
• Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim İhtisas Programı Katılımcı Sayısı: 25
 
• Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Ve Çözüm Önerileri Paneli Katılımcı Sayısı: 84
 
Erzurum, 16 Mayıs 2006, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası
 
• Konuşmacılar: Prof. Dr. Beyza Oba, Şule Zorlu, Fikret Sebilcioğlu
 
• Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim İhtisas Programı Katılımcı Sayısı: 22
 
• Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Ve Çözüm Önerileri Paneli Katılımcı Sayısı: 65
 
Trabzon, 14 Haziran 2006, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
 
• Konuşmacılar: Prof. Dr. Beyza Oba, Fikret Sebilcioğlu, Hansın Doğan, Cem Uşaklı
 
• Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim İhtisas Programı Katılımcı Sayısı: 29
 
• Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Ve Çözüm Önerileri Paneli Katılımcı Sayısı 54
 
Bursa, 20 Eylül 2006, Bursa KALDER – Holiday Inn
 
• Konuşmacılar: Prof.Dr.Beyza Oba, Fikret Sebilcioğlu, Hansın Doğan, Tayfun Bayazıt
 
• Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim İhtisas Programı Katılımcı Sayısı: 20
 
• Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Ve Çözüm Önerileri Paneli Katılımcı Sayısı: 80
 
Gaziantep, 27 Eylül 2006, Gaziantep Ticaret Odası
 
• Konuşmacılar: Prof.Dr.Beyza Oba, Fikret Sebilcioğlu, Yalçın Nak
 
• Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim İhtisas Programı Katılımcı Sayısı: 19
 
• Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Ve Çözüm Önerileri Paneli Katılımcı Sayısı: 40
 
Denizli, 4 Ekim 2006, Denizli Ticaret Odası
 
• Konuşmacılar: Haluk Alacaklıoğlu, Av.Ümit Hergüner, Prof.Dr.Yankı Yazgan, Fikret Sebilcioğlu
 
• Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim İhtisas Programı Katılımcı Sayısı: 50
 
• Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Ve Çözüm Önerileri Paneli Katılımcı Sayısı: 60
 
Adana, 18 Ekim 2006, Adana Sanayi Odası
 
• Konuşmacılar: Yalçın Nak, Hansın Doğan, Fikret Sebilcioğlu, Itır Sevim Çiftçi
 
• Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim İhtisas Programı Katılımcı Sayısı: 32
 
• Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Ve Çözüm Önerileri Paneli Katılımcı Sayısı: 55
 
Ankara, 16-17 Kasım 2006, Ankara Ticaret Odası
 
• Konuşmacılar: Av.Ümit Hergüner, Tayfun Bayazıt, Prof.Dr.Yankı Yazgan, Fikret Sebilcioğlu, Hansın Doğan
 
• Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim İhtisas Programı Katılımcı Sayısı: 70
 
• Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Ve Çözüm Önerileri Paneli Katılımcı Sayısı: 40
 
Kocaeli, 7 Mart 2007, Kocaeli Sanayi Odası
 
• Konuşmacılar: Haluk Alacaklıoğlu, Yalçın Nak, Fikret Sebilcioğlu
 
• Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim İhtisas Programı Katılımcı Sayısı: 24
 
• Aile şirketlerinde Kurumsallaşma Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Paneli Katılımcı Sayısı: 62
 
İzmir, 8 Mayıs 2007, Ege Palas Oteli
 
• Konuşmacılar: Yalçın Nak, Fikret Sebilcioğlu, Uğur Bayar, Prof.Dr.Yankı Yazgan
 
• Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim İhtisas Programı Katılımcı Sayısı: 25
 
• Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Katılımcı Sayısı: 45
 
Diyarbakır, 14 Haziran 2007, Dedeman Otel
 
• Konuşmacılar: Haluk Alacaklıoğlu, Beste Gücümen
 
• Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim İhtisas Programı Katılımcı Sayısı: 26
 
• Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Paneli Katılımcı Sayısı: 20
 
Kayseri, 11 Eylül 2007, Kayseri Sanayi Odası
 
• Konuşmacılar: Yalçın Nak, Dr.Tamer Saka, Salim Kadıbeşegil, Beste Gücümen
 
• Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim İhtisas Programı Katılımcı Sayısı: 29
 
• Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Paneli Katılımcı Sayısı: 55
 
Antalya, 18 Ekim 2007, Divan Talya
 
• Konuşmacılar: Şule Zorlu, Av. Hülya Kemahlı, Dr. Murad Kayacan, Beste Gücümen
 
• Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim İhtisas Programı Katılımcı Sayısı: 40
 
• Aile Şirketlerinde kurumsallaşma Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Paneli Katılımcı Sayısı: 82
 
Eskişehir, 21 Kasım 2007, Eskişehir Sanayi Odası
 
• Konuşmacılar: Dr. Haluk Alacaklıoğlu, Av. Itır Sevim Çiftçi, Dr. Tamer Saka, Beste Gücümen
 
• Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim İhtisas Programı Katılımcı Sayısı: 44
 
• Aile Şirketlerinde kurumsallaşma Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Paneli Katılımcı Sayısı: 80
 
Denizli, 2 Haziran 2009
 
• Konuşmacılar: Fikret Sebilcioğlu, Lütfü Kadırgan, İdil Gürdil
 
• Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim İhtisas Programı Katılımcı Sayısı: 32
 
• Aile Şirketlerinde kurumsallaşma Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Paneli Katılımcı Sayısı: 63
 
Gaziantep, 5 Ekim 2009
 
• Konuşmacılar: Fikret Sebilcioğlu, Çiğdem Gürer, Kudret Vurgun
 
• Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim İhtisas Programı Katılımcı Sayısı: 21
 
• Aile Şirketlerinde kurumsallaşma Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Paneli Katılımcı Sayısı: 44
 
İzmir, 16-17 Aralık 2009
 
• Konuşmacılar: Salim Kadıbeşegil, Fikret Sebilcioğlu, Evren Sezer
 
• Yönetim Kurulu Üyeliği