Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ

Sermaye Piyasası Çalışma Grubu

İç Yönergesi

Yürürlük Tarihi 07/03/2017

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı: 07/03/2017/5

 

 1. Amaç

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin üyeleri ve Türk iş hayatında payları borsada işlem gören şirketlerin yararına çalışmalar yapması, mevzuatlara uygun yönetime sahip olmaları için, Kurumsal Yönetim açısından içerik üretme ve görüş savunuculuğu için oluşturulan Sermaye Piyasası Çalışma Grubunun iç yönergesidir. Payları borsada işlem gören şirketler için, Kurumsal Yönetim açısından içerik üretme ve görüş savunuculuğu yapmak, Sermaye Piyasası mevzuatlarına ilişkin dernek görüşünü oluşturmak ve düzenleyici kuruluşlarla iş birliğinde bulunmaktır.

 1. Dayanak

Sermaye Piyasası Çalışma Grubu; Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin Aralık 2016’da yapmış olduğu Stratejik Planlama Çalışması’na göre yeniden yapılandırılan dernek faaliyetlerinin etkin çalıştırılması için Çalışma Grupları başlığında oluşturulmuştur.

 1. Yapı

Sermaye Piyasası Çalışma Grubu, derneğin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az bir Yönetim Kurulu üyesinin sorumluluğunda, iş hayatında Sermaye Piyasası Çalışma Grubunun tanımı ve vizyon, misyon ve stratejisine uygun görev yapan, tercihen payları borsada işlem gören şirketlerin üst düzey yöneticisi olan Çalışma Grubu Başkanı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Bireysel veya Kurumsal üye temsilcilerinden oluşan katılımcılarından oluşur. Derneğin Genel Sekreteri ve bir personeli çalışma grubunun doğal üyesidir.

 1. Çalışma Grubunun Tanımı

Sermaye piyasasında kurumsal yönetim anlayışının benimsenmesi, uluslararası gelişiminin izlenerek, paydaşlarla ve düzenleyici otoriteyle paylaşılmasına çalışır. Türk iş hayatının yapısına ve gereksinimlerine uygun kurumsal yönetim politikaları geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin düzenlenmesine katkıda bulunur. Payları borsada işlem gören şirketlerin, ülke ekonomisine katkısının sürdürülebilir olmasına Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından sahiplenilmesine çalışır. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerine değer katar.

 1. Görev ve Sorumluluklar

5.1 Çalışma grubunun sorumlu üyesi olan Yönetim kurulu üyesi/üyeleri her Yönetim kurulu toplantısında, çalışma grubunun çalışmaları konusunda Yönetim kurulunu bilgilendirir.

5.2 Çalışma grubu Başkanı, sorumlu üyesi olan Yönetim kurulu üyesi/üyelerinin bilgisi dahilinde Genel Sekreter ile çalışma grubu toplantılarını organize eder.

5.3 Her takvim yılı başında çalışma grubu yıllık faaliyetlerinin takvimi, hedefleri ve yıl sonunda beklentileri hazırlanır.

5.4 Çalışma grubunun hedefleri, bütçesi ve kaynakları belirlenir.

5.5 Sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından çalışma grubunun yıllık takvimi, beklentileri, hedefleri, bütçesi ve kaynakları Yönetim kuruluna sunulur.

5.6 Yönetim kurulunun onayını takiben, çalışma grubu yıllık faaliyetlerini yürütür.

5.7 Yıl sonunda çalışma grubunun yıllık raporu, performansı, çıktıları sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından Yönetim kuruluna sunulur.

5.8 Yönetim kurulu çalışma grubunun faaliyetlerini değerlendirir.

 1. Yürürlük

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

 1. Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Senem DENKTAŞ, Av. Burçak ÜNSAL

Çalışma Grubu Başkanı:

Prof. Dr. Çağlar MANAVGAT

Çalışma grubu faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgileri (info@tkyd.org / 0212 347 62 00) alabilirsiniz.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer konu ile ilgili kuruluşlara sunulan görüşlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

TKYD Görüşleri İçin Tıklayınız

Sermaye Piyasası Çalışma Grubu’nun 2019-2020 yıllarına ait faaliyet raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY), Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni uygulayan şirketlerin dahil edildiği endekstir.

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nin amacı, hisse senetleri BİST pazarlarında (Gözaltı Pazarı ve C Listesi hariç) işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu 10 üzerinden en az 7 ve her bir ana başlık için 6.5 olan şirketlerin fiyat ve getiri performansının ölçülmesidir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme kuruluşlarınca, şirketin tüm kurumsal yönetim ilkelerine bir bütün olarak uyumuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda verilmektedir.

Kurumsal Yönetim Endeksi’nin hesaplanmasına 31.08.2007 tarihinde başlanmış olup, endeksin başlangıç değeri 48.082,17’dir.

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamındaki şirketlerin derecelendirme notlarına, şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamalarından ulaşılabilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda değiştirilen ve yenilenen metodolojiye göre yasal değişiklikle, temel ve ek puanlama sistemi şeklinde iki kademeli bir sisteme geçilmiştir. Yeni sistemde, SPK ilkelerinde yer alan kural ve uygulamaların tümü, yapılan değişiklik kapsamında asgari unsur olarak kabul edilerek, ilk etapta 85 baz tavanı üzerinden temel puanlar oluşturulmaktadır. İkinci aşamada asgari unsur olan kural ve uygulamaların etkinliği ve kurumlara katma değer yaratıp yaratmaması değerlendirilerek, 15 baz tavanı üzerinden ek puanlar hesaplanmaktadır. Yapılan değişikliklerle, ilkelere şekilsel uyumun yanında fonksiyonel uyumun özellikle öne çıkartılması ve hesaplamaların iki kademeli olarak yapılması matematiksel olarak notları aşağı doğru baskılamıştır.

Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görmek isteyen şirketler SPK tarafından lisanslandırılan derecelendirme kuruluşları tarafından “Kurumsal Yönetim Derecelendirme”si alarak BİST’e bildirmektedirler. Derecelendirme 4 ana başlık altında yapılmaktadır;

 1. Pay sahipleri (%25 ağırlık ile)
 2. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık (%25 ağırlık ile)
 3. Menfaat sahipleri (%15 ağırlık ile)
 4. Yönetim Kurulu (%35 ağırlık ile)

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki şirketlere ve şirketlerin aldıkları notlara ulaşmak için aşağıdaki listeden ilgili firmayı seçin.