Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Sermaye Piyasası Çalışma Grubu Gündem Toplantısı gerçekleşti

Sermaye Piyasası Çalışma Grubu’nun daveti ile 25 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen Gündem Toplantısı’nda; TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Doğu ile Sabancı Holding Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Şerafettin Karakış “TTK ve SPK Mevzuatı Çerçevesinde Şirketler Topluluğu, Raporlama Yükümlülükleri ve Konsolidasyon” konusunu ele aldılar. Sayın Şerafettin Karakış’ın sunumuyla başlayan Gündem Toplantısı Sayın Dr. Murat Doğu’nun sunumuyla sona erdi.

Aile Şirketleri Çalışma Grubu Gündem Toplantısı gerçekleşti

Aile Şirketleri Çalışma Grubu’nun daveti ile 19 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen Gündem Toplantısı’nda; TKYD Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Çalışma Grubu Başkanı ve İletişim Uzmanı ve Kolaylaştırıcı Arabulucu Metin Reyna ile Uzman Psikolojik Danışman Seçil Özbeklik “Aile Şirketlerinin Psikolojik Boyutları” konusunu ele aldılar. Seçil Özbeklik’in “Ailede Roller ve Sınırlar” başlıklı sunumuyla başlayan Gündem Toplantısı Metin Reyna’nın sunumuyla sona erdi.

Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Çalışma Grubu ilk Gündem Toplantısını gerçekleştirdi

18 Eylül 2014 tarihinde TKYD ofisinde düzenlenen Gündem Toplantısı TKYD bünyesinde yeni kurulan Çalışma Grubu’nun ilk etkinliği olma özelliği taşıyor. TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tolga Danışman ve İletişim Uzmanı ve Kolaylaştırıcı Arabulucu Sayın Metin Reyna’nın destekleriyle “Arabuluculuk Kanunu’nun iş dünyasına yansımaları” konusunun paylaşıldığı toplantı 18 Eylül 2014 tarihinde gerçekleşti. Toplantıda Arabuluculuk ile ilgili mevzuat, iş dünyası için faydaları ve uygulama örnekleri konuları katılımcılar ile paylaşıldı.

TKYD Gündem Toplantısı, 9 Eylül 2014 tarihinde gerçekleşti

TKYD ve Moody’s Analytics işbirliğiyle düzenlenen toplantı 9 Eylül’de TKYD’nin ofisinde gerçekleşti. 9 Eylül 2014 tarihinde, TKYD’nin ofisinde gerçekleşen toplantıya, konuşmacı olarak Moody’s Analytics’ten Pablo Barbagallo ve Ilenia Biavati’nin katıldı. Kredi araştırma ve risk ölçümü gibi konuların ele alındığı toplantıda, katılımcılar toplantının içeriğini oluşturan konulara yönelik bilgi edinme imkanına sahip oldular.

Sermaye Piyasası Gündem Toplantısı, 26 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleşti

Sermaye Piyasası Çalışma Grubu daveti ile düzenlenen toplantıda “Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği’ne İlişkin Uygulamalar” konusu TKYD’nin ofisinde ele alındı.

TKYD Gündem Toplantısı, 18 Eylül 2014

Yeni oluşturulan Uyuşmazlıkların Etkin Yönetimi Çalışma Grubu’nun ilk Gündem Toplantısı 18 Eylül 2014 tarihinde düzenlenecek. TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Av. Tolga Danışman ile İletişim Uzmanı ve Kolaylaştırıcı Arabulucu Metin Reyna “Arabuluculuk Kanunu’nun iş dünyasına yansımaları” konusunu ele aldılar.

“Aile Şirketlerinde Sürdürülebilir Başarı Nasıl Olur?” Gündem Toplantısı Düzenlendi

TKYD Ofisinde 28 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen toplantının konuşmacıları Evren Sezer, Dr. Burak Koçer ve Av. Burçak Ünsal oldu.