Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Entegre Raporlamaya Yönelik Çalışmalar

Günümüzde şirket performansının sadece elde edilen kârla değerlendirildiği günler hızla geride kalıyor. Çevresel, sosyal ve yönetimsel risklerin ve belirsizliklerin şirket sürdürülebilirliğini doğrudan etkilediğini gören yatırımcılar, artık şirketlerden finansal olmayan performanslarına ilişkin de bilgi talep ediyor. Bu durum, şirketlerin finansal raporlamanın yanı sıra finansal olmayan raporlamaya geçişlerine yol açtı. Şirketler artık kurumsal yönetim uyum beyanı, kurumsal sosyal sorumluluk raporu ve sürdürülebilirlik raporları gibi, finansal bilgilerden daha kapsamlı ve detaylı bilgi içeren entegre raporlar sunmaya başladı.

Türkiye’de entegre raporlama hakkında farkındalık oluşturulması amacıyla ilk çalışma, 2011 yılında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) tarafından kurulan bir çalışma grubuyla başlatıldı. TKYD, bu süreçte IIRC’nin Türkiye’deki iletişim noktası olarak görev alırken, 2013 yılında Garanti Bankası ve Çimsa, entegre rapor hazırlamak amacıyla IIRC pilot programına Türkiye’den katılan ilk şirketler oldu. 2015 yılında Türkiye’nin G20 Başkanlığı döneminde B20 Bilgi Ortağı olarak seçilen ARGE Danışmanlık ve C20 Yönetişim Çalışma Grubu üyeliği yapan Argüden Yönetişim Akademisinin katkılarıyla Entegre Raporlama’nın G20 liderlerine yapılan öneriler arasına alınması sağlandı.  2015 yılında aynı zamanda TÜSİAD, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu-YOİKK, 2014-2015 eylem planı kapsamında ‘Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama’ rehberiyle literatüre ilk Türkçe kaynağı kazandırdı.

TKYD; Entege Raporlama Türkiye Ağı’nın Yürütme Kurulu Üyesi olarak bu alanda yapılan çalışmalara destek olmaktadır.

ERTA’nın kuruluşu, 15 Şubat 2017 tarihinde Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle duyuruldu. 

Web sayfası: www.entegreraporlamatr.org