Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ

Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu

İç Yönergesi

Yürürlük Tarihi 07/03/2017

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı: 07/03/2017/5

 

1. Amaç

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin üyeleri ve Türk iş hayatındaki aile şirketleri yararına çalışmalar yapması için oluşturulan Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Çalışma Grubunun iç yönergesidir. Türk iş hayatındaki Aile Şirketlerinin kurumsallaşması, iyi yönetime sahip olmaları için, Kurumsal Yönetim açısından içerik üretme ve görüş savunuculuğu yapmak, farkındalık yaratmak için çalışmaktadır.

2. Dayanak

Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu; Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin Aralık 2016’da yapmış olduğu Stratejik Planlama Çalışması’na göre yeniden yapılandırılan dernek faaliyetlerinin etkin çalıştırılması için Çalışma Grupları başlığında oluşturulmuştur.

3. Yapı

Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu, derneğin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az bir Yönetim Kurulu üyesinin sorumluluğunda, iş hayatında Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Çalışma Grubunun tanımı ve vizyon, misyon ve stratejisine uygun görev yapan, tercihan aile şirketi üyesi veya üst düzey yöneticisi olan Çalışma Grubu Başkanı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Bireysel veya Kurumsal üye temsilcilerinden oluşan katılımcılarından oluşur. Derneğin Genel Sekreteri ve bir personeli çalışma grubunun doğal üyesidir.

4. Çalışma Grubunun Tanımı

Aile şirketlerinde kurumsal yönetim anlayışının benimsenmesi, gerekli organizasyon değişikliklerinin yapılması için ihtiyaçların saptanması ve çözüme yönelik faaliyetlerin düzenlenmesine katkıda bulunur. Aile şirketlerinin bir sonraki nesile geçebilmesi, ülke ekonomisine katkısının sürdürülebilir olmasının Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından sahiplenilmesine sağlanmasına çalışır. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerine değer katar.

5. Görev ve Sorumluluklar

5.1 Çalışma grubunun sorumlu üyesi olan Yönetim kurulu üyesi/üyeleri her Yönetim kurulu toplantısında, çalışma grubunun çalışmaları konusunda Yönetim kurulunu bilgilendirir.

5.2 Çalışma grubu Başkanı, sorumlu üyesi olan Yönetim kurulu üyesi/üyelerinin bilgisi dahilinde Genel Sekreter ile çalışma grubu toplantılarını organize eder.

5.3 Her takvim yılı başında çalışma grubu yıllık faaliyet takvimi, hedefleri ve yıl sonu beklentileri hazırlanır.

5.4 Çalışma grubunun hedefleri, bütçesi ve kaynakları belirlenir.

5.5 Sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından çalışma grubunun yıllık takvimi, beklentileri, hedefleri, bütçesi ve kaynakları Yönetim kuruluna sunulur.

5.6 Yönetim kurulunun onayını takiben, çalışma grubu yıllık faaliyetlerini yürütür.

5.7 Yıl sonunda çalışma grubunun yıllık raporu, performansı, çıktıları sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından Yönetim kuruluna sunulur.

5.8 Yönetim kurulu çalışma grubunun faaliyetlerini değerlendirir.

6. Yürürlük

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

7. Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri

Duygu YILMAZ, Tanyer SÖNMEZER, Perihan İNCİ, Dr. Burak KOÇER

Çalışma Grubu Başkanı: Mehmet Alp SUNAR

Yayınlar: Aile Şirketleri Yönetim Rehberi (2010), Güncellenmiş 5. Baskı Mayıs 2013, Aile Kalmak Şirket Olmak (Güncellenmiş 3. Baskı Nisan 2014), Nedir Bu Kurumsal Yönetim, IFC Aile Şirketleri Rehberi

Çalışma grubu faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgileri (info@tkyd.org / 0212 347 62 00) alabilirsiniz.