Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Dr. Hale Oruç, 2024 yılında Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak çalışmaya başlamıştır. Öncesinde Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nde İnceleme ve İzin Grubu başkanı olarak çalışan Oruç, özellikle birleşme, bölünme ve satın almalar, ilişkili taraf işlemleri, önemli nitelikteki işlemler, ayrılma hakkı, pay alım teklifi, ortaklıktan çıkma ve çıkarılma ile kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik konularında ilgili düzenlemelerin yapılmasında ve özellikli başvuruların sonuçlandırılmasında çalışmış; bunların yanında pay ve diğer sermaye piyasası aracı ihraçları ile halka açık şirketlerin gözetim ve incelemesinde görev almıştır. Söz konusu alanlarda SPL, TSPB, TÜYİD, TKYD ve üniversiteler ile kamu kurumlarında eğitim programlarına eğitici olarak destek vermiştir. Daha önce aynı Kurumda Muhasebe Standartları Dairesinde 6 yıl çalışan ve finansal raporlama ve bağımsız denetim standartlarının oluşturulmasında görev alan Oruç, kariyerine Ziraat Bankası Bankacılık Okulu ve ardından 1996-1999 yılları arasında Ziraat Bankası Proje Finansmanı bölümünde tarımsal projelerin ekonomik ve finansal analizlerinden sorumlu olarak başlamıştır. 2015-2021 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde lisansüstü düzeyde Kurumsal Yönetim dersi vermiştir. Yönetim Kurullarında Kadınların Temsiliyetinin İyileştirilmesinin Desteklenmesi ve Bağımsız Kadın Direktörler Projelerinde Danışma Kurulu üyesi olarak görev almıştır.

Cass Business School-City University Londra Finans master programını yüksek şeref derecesi ile tamamlayan ORUÇ, Gazi Üniversitesi’nden Muhasebe ve Finans alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. Oruç, Hacettepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunudur.