Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

İnci Holding, Genel Sekreter

Filiz Morova İneler, Ankara Anadolu Lisesi’nden mezun olmuş, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği eğitimi almış, ODTÜ’de Sürdürülebilir Kalkınma-Temiz Üretim konusunda TÜBİTAK araştırmacısı olarak profesyonel yaşamına adım atmıştır. Ardından İzmir Kalkınma Ajansı’nda 8 yıl boyunca Planlama, Programlama faaliyetleri kapsamında; Sürdürülebilirlik, Özel Sektör ve STK’larda Kurumsal Kapasite Gelişimi, Bölge ve Sektör Stratejileri, Kümelenme, İnovasyon, Ekoverimlilik çalışmaları ile Sürdürülebilir Kalkınma ve Hibe Programları tasarım süreçlerinde görev almıştır.

2014 yılında İnci Holding’te Genel Sekreter olarak göreve başlamış ve o dönemden beri Kurumsal Yönetim çalışmaları yürütmektedir. Aynı zamanda 2016 yılından beri kuruluşta etik yönetimi ve sürdürülebilirlik başlıklarından sorumludur. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yöneticiler İçin MBA Yüksek Lisansını 2019 yılında tamamlayan Filiz Morova İneler, 2020 yılında TEİD Akademi “Kurumsal Etik ve Uyum Yönetimi” Programı ve 2022 yılında TKYD Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programı mezunu olmuştur.  

Bilgiyi paylaşmaktan, birlikte değer yaratmaktan keyif alan Filiz Morova İneler, İnci Vakfı Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve Gönüllüsü, TEİD Etik İtibar Derneği Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, ODTÜ Ege Mezunlar Derneği Denetim Kurulu Üyesidir. Aynı zamanda Türkiye Aile İşletmeleri Derneği ve ESİAD Sürdürülebilirlik komitelerinde görev almaktadır. Bir eş; biri kız biri erkek, iki harika çocuğun annesi olan Filiz Morova İneler; voleybol oynamayı, seyahat etmeyi çok sever. Çoksesli müzik, dans etmek ve yoga ilgi alanlarıdır.