Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

V. Corporate Governance Awards

V. Corporate Governance Awards were presented on January 14, 2015.

V. Kurumsal Yönetim Ödülleri

TKYD Kurumsal Yönetim Ödülleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslanan kuruluşlarca sağlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. 31 Aralık tarihi itibari ile BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan kuruluşların mevcut notları dikkate alınarak gerçekleşen değerlendirmede, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin herhangi bir yorum ve değerlendirmesi söz konusu değildir.
 
V. Kurumsal Yönetim Ödülleri
V. Kurumsal Yönetim Ödülleri 14 Ocak 2015 tarihinde sahiplerini buldu. Kuruluşlar beş ayrı kategoride ödüllendirildi;
En Yüksek Nota Sahip Kuruluş:Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)
En Yüksek Nota Sahip 2. Kuruluş:Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.
En Yüksek Nota Sahip 3. Kuruluş:TAV Havalimanları Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Kategorisinde En Yüksek Nota Sahip Kuruluş:TAV Havalimanları Holding A.Ş.
En Yüksek Nota Sahip Halka Açık Olmayan Kuruluş:Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Kurumsal Yönetim Ödülleri Hakkında
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından hazırlanan “Kurumsal Yönetim Ödülleri Projesi” konu ile ilgili bilinilirlik yaratmayı ve iyi uygulamaları tanıtmayı amaçlamaktadır. Projenin ilk aşamasında “BİST Kurumsal Yönetim Endeksi”nde yer alan şirketler kapsama alınmaktadır.
Her yıl Ocak ayında düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi kapsamında düzenlenmesi planlanan ödül sürecinde değerlendirme, 31 Aralık tarihi itibarı ile Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki şirketlerin sahip oldukları derecelendirme notları dikkate alınarak yapılmaktadır.
Kurumsal Yönetim Endeksi Hakkında
BİST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY), Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni uygulayan şirketlerin dahil edildiği endekstir. Endeksin amacı, hisse senetleri BİST pazarlarında (Gözaltı Pazarı hariç) işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu 10 üzerinden en az 6 olan şirketlerin fiyat ve getiri performansının ölçülmesidir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme kuruluşlarınca, şirketin tüm kurumsal yönetim ilkelerine bir bütün olarak uyumuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda verilmektedir.
Kurumsal Yönetim Endeksi’nin hesaplanmasına, Kurumsal Yönetim derecelendirme notu 10 üzerinden en az 6 olan 5 şirketin Borsa’ya bildirilmesini takiben 31.08.2007 tarihinde başlanmıştır. Endeks başlangıç değeri, 29.08.2007 tarihindeki 48.082,17’dir.BİST Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamındaki şirketlerin derecelendirme notlarına, şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamalarından ulaşılabilmektedir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi
Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görmek isteyen şirketler SPK tarafından lisanslandırılan derecelendirme kuruluşları tarafından “Kurumsal Yönetim Derecelendirme”si alarak BİST’e bildirmektedirler. Derecelendirme 4 ana başlık altında yapılmaktadır;
1. Pay sahipleri (%25 ağırlık ile)
2. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık (%25 ağırlık ile)
3. Menfaat sahipleri (%15 ağırlık ile)
4. Yönetim Kurulu (%35 ağırlık ile)
Ödül Metodolojisi
Her yıl Ocak ayında düzenlenmesi planlanan ödül sürecinde ilk değerlendirme, 31 Aralık 2010 tarihi itibarı ile Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki şirketlerin sahip oldukları derecelendirme notları dikkate alınarak yapılmıştır.
BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki şirketlerin 1 Ocak 2014-31 Aralık 2014 notları baz alınarak ödül verilmiştir.