Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

After the Summit 2011

Thinking of living in london city?

Everyone should live in a london city at least once.

Summit 2011 Media Report

Thinking of living in london city?

Everyone should live in a london city at least once.

Photos

Program

Thinking of living in london city?

Everyone should live in a london city at least once.

I. Corporate Governance Awards

Organizations with the highest Corporate Governance Rating

1. TAV Havalimanları AŞ (90,35)

2. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (89,15)

3. Doğan Yayın Holding AŞ (87,80)

The organizations that have increased their ratings the most since the inception of the Corporate Governance Index

1. Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi AŞ (9,54)

2.TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası AŞ (8,45)

3. Vestel Elektronik AŞ (8,11)

Halka açık olmayan kuruluşlar ödül töreninde sahnede yerini aldı. Kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip kuruluşlar arasında en yüksek nota sahip Lider Faktoring Hizmetleri AŞ birincilik ödülünü kazandı.

Yönetim Kurulu kategorisine verilen özel ödülü de 84,02 ile TAV Havalimanları AŞ kazandı.

Odl Basın Bülteni 13 Ocak 2011

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından hazırlanan “Kurumsal Yönetim Ödülleri Projesi” konu ile ilgili bilinilirlik yaratmayı ve iyi uygulamaları tanıtmayı amaçlamaktadır. Projenin ilk aşamasında “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi”nde yer alan şirketler kapsama alınmaktadır.

Kurumsal Yönetim Endeksi hakkında

İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY), Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni uygulayan şirketlerin dahil edildiği endekstir. Endeksin amacı, hisse senetleri İMKB pazarlarında (Gözaltı Pazarı hariç) işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu 10 üzerinden en az 6 olan şirketlerin fiyat ve getiri performansının ölçülmesidir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme kuruluşlarınca, şirketin tüm kurumsal yönetim ilkelerine bir bütün olarak uyumuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda verilmektedir.

Kurumsal Yönetim Endeksi’nin hesaplanmasına, Kurumsal Yönetim derecelendirme notu 10 üzerinden en az 6 olan 5 şirketin Borsa’ya bildirilmesini takiben 31.08.2007 tarihinde başlanmıştır. Endeks başlangıç değeri, 29.08.2007 tarihindeki 48.082,17’dir.İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamındaki şirketlerin derecelendirme notlarına, şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamalarından ulaşılabilmektedir.

İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Genelgesi’ne http://www.imkb.gov.tr/data/Genelge/gn2008292.pdf adresinden ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görmek isteyen şirketler SPK tarafından lisanslandırılan derecelendirme kuruluşları tarafından “Kurumsal Yönetim Derecelendirme”si alarak IMKB’ye bildirmektedirler. Derecelendirme 4 ana başlık altında yapılmaktadır;

1. Pay sahipleri (%25 ağırlık ile)

2. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık (%35 ağırlık ile)

3. Menfaat sahipleri (%15 ağırlık ile)

4. Yönetim Kurulu (%25 ağırlık ile)Ödül metodolojisi

Her yıl Ocak ayında düzenlenmesi planlanan ödül sürecinde ilk değerlendirme, 31 Aralık 2010 tarihi itibarı ile Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki şirketlerin sahip oldukları derecelendirme notları dikkate alınarak yapılmıştır.

Ödül kategorileri

13 Ocak 2011 tarihinde ilki düzenlenmesi planlanan Kurumsal Yönetim Ödülleri seremonisinde aşağıdaki kategoride ödüllendirme yapıldı.

  • (sadece ilk yıl için) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Alan İlk 5 Şirket
  • En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip İlk 3 Şirket
  • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunu En Çok Arttıran 3 Şirket
  • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu En Yüksek Halka Açık Olmayan Şirket
  • Yönetim Kurulu Kategorisinde En Yüksek Nota Sahip Şirket 

Jüri

Kurumsal Yönetim Ödülleri jürisi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri’nden oluşmuştur.