Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Vice Chair of the Audit Committee

Ernst & Young Türkiye

Deneyimi Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1997 yılında mezun olmuştur. Denetim mesleğine 1997 yılında Arthur Andersen’da başlamıştır, 2002 yılından itibaren, Ernst & Young’da görev almaktadır. 2009 yılından bu yana Ortak olarak görev yapmaktadır.İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Bağımsız Denetim Derneği üyesidir. Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı’na sahiptir.

Yerel ve uluslararası denetim ve muhasebe standartları konusunda teorik ve uygulama bilgisine sahip olup UFRS, SPK tarafından belirlenen muhasebe prensipleri, Amerika’da genel kabul görmüş muhasebe prensipleri doğrultusunda hazırlanmış olan mali tabloların denetim çalışmalarında görev almıştır.

Bazı devralınma çalışmalarında müdür sorumluluğu ile çalışmıştır, bazı SOX projelerinde kalite kontrol çalışmaları yapmıştır. Enflasyon muhasebesi yabancı para çevrim, raporlama, mali tablo analizi vb konularda eğitimler vermiş, ayrıca çeşitli oteller için benchmarking analizleri yapmıştır.