Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Strateji Uygulama Planlama ve İzleme Komitesi

  • Derneğin amacına ve misyonuna uygun olarak yönetim kurulu tarafından belirlenen stratejik hedeflerin planlanmasını, uygulanmasını ve uygulamaların izlenmesini sağlar. 
  • Derneğin stratejik yol haritasının uygulamaya alınmasını sağlar.
  • Derneğin mevcut çalışma gruplarının başkanlarından oluşur. Derneğin Başkanı ve Genel Sekreteri komitenin doğal üyesidir.

Komite Başkanı: Murat Selek

Komite Üyeleri: Can Çaka, Ali Kamil Uzun, Güray Karacar