Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Eğitim ve Zirve Komitesi

  • Eğitim programları hazırlar. Çalışma grupları tarafından hazırlanmış eğitim programlarının koordinasyonunu sağlar.
  • Uluslararası kuruluşlarla eğitmen eğitimi programları gerçekleştirerek bölgesel lider rolünü güçlendirir.
  • Eğitim programları için gündem doğrultusunda konu önermek, yıllık bütçe hedefi doğrultusunda ilerleyişi takip etmek,
    konuşmacı ve içerik konularında görüş bildirir.
  • Kaliteli, nitelikli eğitimlerle Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerine değer katar.
  • Kurumsal yönetim ilkelerinin Türk iş hayatında bilinirliliğine katkı sağlama, kaliteli, nitelikli içerik ve katılım hedefiyle zirve düzenleyerek Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerine değer katar.
  • Komite Başkanı: Ali Kamil Uzun
  • Komite Üyeleri: Av. Senem Denktaş, Tanyer Sönmezer, Eray Akdağ, Av. Nihal Mashaki, Dr. Burak Koçer