Dr.Kemal Erol

Denetim Kurulu Sözcüsü
Dr. Kemal Erol Hukuk Bürosu
1954 Ankara doğumlu Kemal Erol; ilk, orta ve lise eğitiminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1975 yılında iyi derece ile bitirdi.Aynı Fakültenin ilk master öğrencisi olarak Özel Hukuk dalında İpoteklerle ilgili tezini 1977’de yayınladı.Uşak ve Araklı (Trabzon) Hakimliklerinden sonra 1981/1989 arasında Yargıtay 7nci Hukuk ve 11nci Hukuk (Ticaret) Dairelerinde Tetkik Hakimliği yaptı. Bu arada Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilgili çalışmaları için 1987’de sınavla seçilerek bir yıl İngiltere’de Norwich ve Londra'da eğitim gördü. Ertesi yıl Hollanda Amsterdam Üniversitesine devam ederek "Avrupa Topluluğu ve Türk Rekabet Mevzuatlarının Karşılaştırılması" isimli tezi ile Avrupa Topluluğu Hukuku Yüksek Lisans derecesi aldı.Daha sonra Jean Monnet bursunu kazanıp Ankara ve Londra Üniversitesi King’s College’de çalışmalarını tamamlayarak Rekabet Kurallarının Ülke Dışı Uygulaması konulu tezle Avrupa Toplulukları Hukuku Doktoru ünvanını aldı. Adalet Bakanlığı Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesinin kurucularından olup,1989-1997 arasında Türk mevzuatının Avrupa Birliğine uyumu çalışmalarına katkıda bulundu. Bu arada Rekabet Alanındaki Mevzuat Uyum Komitesi Başkanlığını ve Kamu İhaleleri alanındaki Mevzuat Uyum Komitesinin de raportörlüğünü yaptı. T.B.M.M’nce 1994 sonunda kabul edilen ilk Rekabet kanununun hazırlanmasındaki katkılarının bir sonucu olarak, Yargıtay kontenjanından seçildiği ilk Rekabet Kurulunda üye ve ikinci Başkan olarak 1997-2003 Mart arasında 6 yıl görev yaptı. Görev süresinin bitiminden sonra Rekabet Kurulundan ve Hakimlikten emekli olarak,3 yıla yakın sureyle Koç Holding A.Ş’nin Baş Hukuk Müşavirliğini yürüttü. 1 Mart 2006 tarihinde kendi isteğiyle bu görevinden de ayrılarak Dr.Kemal Erol Hukuk Bürosunu kurdu. Rekabet Hukuku alanında ,Türkiye’de olduğu kadar Avrupa Birliği, OECD, UNCTAD ve WTO çevrelerinde de tanınan TÜSİAD üyesi Dr. Kemal Erol 2004 Mart ayından bu yana TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Başkanlığını ve Rekabet Derneği İstanbul Şubesi Başkanlığını da yürütmektedir. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Rekabet Hukuku dersleri veren ve aynı üniversitenin Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Erol ile evli olan Dr. Kemal Erol’un iki çocuğu bulunmaktadır.