Etkinlikler Komitesi

TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ

Etkinlikler Komitesi

İç Yönergesi

Yürürlük Tarihi 07/03/2017

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı: 07/03/2017/5

1. Amaç

Dernek tarafından her sene Ocak ayında yapılan Kurumsal Yönetim Zirvesini planlamak, içerik oluşturmak, düzenleme faaliyetlerinde bulunan Zirve Komitesi iç yönergesidir.

2. Yapı

Zirve Komitesi, derneğin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki Yönetim Kurulu üyesinin sorumluluğunda oluşur. Yönetim kurulu sayman üyesi, Yönetim kurulu sekreter üyesi ve derneğin Genel Sekreteri komitenin doğal üyesidir.

3. Komitenin Tanımı

Kurumsal yönetim ilkelerinin Türk iş hayatında bilinirliliğine katkı sağlama, kaliteli, nitelikli içerik ve katılım hedefiyle zirve düzenleyerek Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin vizyon, misyon ve stratejik hedeflerine değer katar.

4. Görev ve Sorumluluklar

4.1 Komitenin sorumlu olan Yönetim kurulu üyesi/üyeleri her Yönetim kurulu toplantısında, komitenin çalışmaları konusunda Yönetim kurulunu bilgilendirir.

4.2 Sorumlu Yönetim kurulu üyesi/üyeleri, Yönetim kurulu sayman üyesi, Yönetim kurulu sekreter üyesi ve Genel Sekreter komite toplantılarını organize eder.

4.3 Her takvim yılında Genel kurulu takiben en geç Temmuz ayında zirveye ilişkin faaliyet takvimi, komite hedefleri ve zirve beklentileri hazırlanır.

4.4 Yönetim kurulu tarafından saptanan zirve ana teması göz önünde bulundurularak, zirvenin bütçesi ve kaynakları belirlenir. Sponsor adayları, konuşmacı alternatifleri saptanır.

4.5 Sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından zirve faaliyet takvimi, beklentileri, hedefleri, bütçesi ve kaynakları Yönetim kuruluna sunulur.

4.6 Yönetim kurulunun onayını takiben, komite zirve faaliyetlerini yürütür.

4.7 Zirveye kadar yönetim kurulu toplantılarında, komitenin gelişmelere ilişkin raporu, sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından Yönetim kuruluna sunulur.

4.8 Zirve bitiminden sonraki ilk toplantıda, zirve komitesi etkinlik raporunu sunar.

4.9 Yönetim kurulu komitenin faaliyetlerini değerlendirir.

5. Yürürlük

Bu düzenleme, düzenlemeye ilişkin değişiklik ve güncellemeler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

6. Komite Üyeleri

Mustafa Doğrusoy