Yönetim Kurulu Çalışma Grubu

Yönetim Kurulları, şirket içinde kurumsal yönetimin anlayışının hayata geçirilmesinde, uygulanmasında ve gözetilmesinde kritik bir role sahiptir. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, bu alanda yaptığı çalışmalarda planladığı faaliyetler, eğitim, seminer programları ve araçlar ile bu sürece katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Şirket organları ve yetkililerinin, yasalar ve şirket içi belgelerle belirlenen usul ve çalışma esasları ile uyumluluğunu denetleme görevini yürüten Yönetim Kurulu Sekreterliği konusunda farkındalık yaratmak grubun amaçları arasındadır.  Şirketlerde kurumsal yönetim faaliyetlerinin düzenli olarak geliştirilebilmesi için uygun ortamın hazırlanması sürecinde çok önemli bir yere sahip olan Yönetim Kurulu Sekreterliğinin Türkiye’de de mevzuata girmesi amacıyla eğitim, seminer ve paneller düzenleyerek yurt dışından bu alanda uzman konuşmacılar davet etmektedir.

Yönetim Kurulu Çalışma Grubu Misyonu: 

Yönetim Kurulları, şirket içinde kurumsal yönetimin anlayışının hayata geçirilmesinde, uygulanmasında ve gözetilmesinde kritik bir role sahiptir. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, bu alanda yaptığı çalışmalarda planladığı faaliyetler, eğitim, seminer programları ve araçlar ile bu sürece katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

TKYD Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Fatma Füsun Akkal Bozok, Mustafa Doğrusoy

Çalışma Grubu Başkanı: Ali Kamil Uzun

Yayınlar: BIST Yönetim Kurulları Araştırması ( Mart 2016), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ücret Araştırması (Ocak 2016)

Çalışma grubu faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgileri TKYD Proje ve Eğitim Müdürü Hande Gürtepe'den (hgurtepe@tkyd.org / 0212 347 62 00) alabilirsiniz.