Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubu

Günümüzde çağdaş iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanan bireylerin, toplumsal kararlara katılım isteği demokrasi kültürünü her geçen gün güçlendirmektedir. Araştırmalar sivil toplum örgütlerinin ulusal ve uluslararası alanda güçlerini daha da artıracağını ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda artan üye sayısı, finansal güç ve iyi yönetim ihtiyacı kurumsal yönetim ilkelerinin rol oynayacağı önemli bir alanı daha gündeme getirmektedir. Farklı amaçlarla da olsa, uzun süre topluma hizmet amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşları, yapıları gereği bu anlayışa çok yakın ve açık durumdalar.

Söz konusu değişim ihtiyacına olan inancımızla Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği olarak Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubumuz faaliyetlerine devam etmektedir. Çalışma grubunun 2014 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde hazırlanan Sivil Toplum Kuruluşları Yönetim Rehberi yayımlanmıştır. Rehbere buradan ulaşabilirsiniz.

Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubu Misyonu:

Türk iş dünyasını gelişimine katkı sağlayan sivil toplum kuruluşları ile projeler üretmek ve iş birlikleri sağlamak amacıyla TKYD misyonu doğrultusunda çalışmalar yürütmek.

TKYD Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Orhan Turan 

Çalışma Grubu Başkanı: Dr. Yılmaz Argüden

Yayınlar: Sivil Toplum Kuruluşları Yönetim Rehberi (2014), Vakıflar Örnek Vaka Yayını üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 

Çalışma grubu faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgileri TKYD Eğitim ve Proje Müdürü Hande Gürtepe'den (hgurtepe@tkyd.org / 0212 347 62 00) alabilirsiniz.