Sermaye Piyasası Çalışma Grubu

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, sermaye piyasasında yapılan düzenlemeleri izlemek, görüş oluşturmak ve düzenlemelerin en iyi uygulamalar ile ortak bir anlayış ile hayata geçirilmesine destek vermek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Sermaye piyasasına yönelik çalışmaları yönlendirmek ve destek vermek üzere bir araya gelen Sermaye Piyasası Çalışma Grubu bir yandan görüş hazırlayarak sürece destek verirken, gündemdeki konulara yönelik ücretsiz toplantılar ile bilgilendirmede bulunmakta, eğitim programları ile profesyonellerin gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Çalışma Grubu Misyonu:

Düzenleyici kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve kurumsal yönetim düzenlemeleri konusunda etkin bir rol oynayarak görüşler oluşturmak, mevcut sorunları aktarmak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Hedef; sermaye piyasaları düzenlemelerinde oluşan gündem doğrultusunda ve takvimine uygun olarak dernek görüşünün hazırlanması ve konunun diğer paydaşları tarafından anlaşılıp desteklenmesini sağlamaktır

TKYD Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Av. Ümit Yayla

Çalışma Grubu Başkanı: Ozan Altan

 

Çalışma grubu faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgileri TKYD Eğitim ve Proje Müdürü Hande Gürtepe'den (hgurtepe@tkyd.org / 0212 347 62 00) alabilirsiniz.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer konu ile ilgili kuruluşlara sunulan görüşlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 


TKYD Görüşleri İçin Tıklayınız

 

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY), Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni uygulayan şirketlerin dahil edildiği endekstir.

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'nin amacı, hisse senetleri BİST pazarlarında (Gözaltı Pazarı ve C Listesi hariç) işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu 10 üzerinden en az 7 ve her bir ana başlı için 6.5 olan şirketlerin fiyat ve getiri performansının ölçülmesidir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu, SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme kuruluşlarınca, şirketin tüm kurumsal yönetim ilkelerine bir bütün olarak uyumuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda verilmektedir.

Kurumsal Yönetim Endeksi'nin hesaplanmasına 31.08.2007 tarihinde başlanmış olup, endeksin başlangıç değeri 48.082,17'dir.

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi kapsamındaki şirketlerin derecelendirme notlarına, şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamalarından ulaşılabilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda değiştirilen ve yenilenen metodolojiye göre yasal değişiklikle, temel ve ek puanlama sistemi şeklinde iki kademeli bir sisteme geçilmiştir. Yeni sistemde, SPK ilkelerinde yer alan kural ve uygulamaların tümü, yapılan değişiklik kapsamında asgari unsur olarak kabul edilerek, ilk etapta 85 baz tavanı üzerinden temel puanlar oluşturulmaktadır. İkinci aşamada asgari unsur olan kural ve uygulamaların etkinliği ve kurumlara katma değer yaratıp yaratmaması değerlendirilerek, 15 baz tavanı üzerinden ek puanlar hesaplanmaktadır. Yapılan değişikliklerle, ilkelere şekilsel uyumun yanında fonksiyonel uyumun özellikle öne çıkartılması ve hesaplamaların iki kademeli olarak yapılması matematiksel olarak notları aşağı doğru baskılamıştır.

Kurumsal Yönetim Endeksi'nde işlem görmek isteyen şirketler SPK tarafından lisanslandırılan derecelendirme kuruluşları tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme”si alarak BİST'e bildirmektedirler. Derecelendirme 4 ana başlık altında yapılmaktadır;

  1. Pay sahipleri (%25 ağırlık ile)
  2. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık (%25 ağırlık ile)
  3. Menfaat sahipleri (%15 ağırlık ile)
  4. Yönetim Kurulu (%35 ağırlık ile)

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'ndeki şirketlere ve şirketlerin aldıkları notlara ulaşmak için aşağıdaki listeden ilgili firmayı seçin.

 

 

Tüm Firmalar için tıklayınız