Tez Araştırma Projeleri

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve TKYD Akademik Kurulu iyi uygulama örneklerini teşvik edecek kurumsal yönetim politikalarını anlamak, tasarlamak ve uygulamak için akademik araştırma çağrısına çıkmıştır. Araştırma konuları üç ana başlıkta toplanmıştır fakat proje katılımcıları bu konular ile sınırlandırılmamışlardır:

  1. Kurumsal Yönetim ile Şirketlerin Sürdürülebilir Büyümesi Arasındaki İlişki
  2. Kurumsal Yönetim, İtibar ve Şirket Değeri İlişkisi
  3. Kurumsal Yönetim İlkeleri Doğrultusunda Türkiye’nin Makro-Ekonomik Yapısı Arasındaki İlişki

Araştırma önerileri özellikle Türkiye ile ilgili ve gelişmekte olan piyasalarda kurumsal yönetimle ilgili olmak üzere iki kategori altında toplanmıştır.

2015-2016 yılı için yapılan başvuruların içerisinden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Akademik Kurulu titizlikle yaptığı eleme sonucunda seçilen iki değerli araştırma projesinin desteklenmesine karar verilmiştir.

Projelerden ilki Birsel Arslan ve Uğur Çelikyurt tarafından yönetilmekte olan “Gönüllü Olarak Açıklanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notunun Stratejik Kullanımı” başlıklı projedir. Program çerçevesinde desteklenmekte olan ikinci proje ise Halit Gönenç, Serdar Özkan ve Yasemin Karaiibrahimoğlu’u tarafından hazırlanan olan “The Consequences of Mandotary Corporate Governance: Evidence from Turkey” başlıklı tez çalışmasıdır.

Tez çalışmaları 2016 yılında tamamlanmıştır.