Akademik Platform’un Kuruluş Amacı ve Misyonu

TKYD Akademik Platform'u,

  • TKYD Akademik Platformu TKYD'nin çalışmalarına bilimsel destek sağlamak,
  • TKYD Akademik Platformu’nun çalışmalarına yön vermek ve işlevselliğini sağlayıcı öneriler geliştirmek,
  • Kurumsal Yönetim ile ilişkili araştırmacıların TKYD tarafından karşılanabilecek araştırma desteği taleplerini TKYD Yönetim Kurulu nezdinde dile getirmek
  • Kurumsal Yönetim konusunda araştırmacılar ve uygulayıcılar arasında diyaloğu teşvik edecek araç ve mekanizmaları önermek ve uygulamalarına katkıda bulunmak

amacıyla çalışmalar yapmaktadır.